Visma Skatteprogram

Hur fyller jag enklast i blankett K10 för delägare i fåmansbolag?

Genom att använda dig av kalkylen Fåmansbolag, som du hittar under Arbeta med – Kalkyler, hjälper programmet dig att fylla i blankett K10. Kalkylen underlättar planeringen för uttag av lön och utdelning mm. Från kalkylen överför du med några knapptryck samtliga uppgifter som ska lämnas på K10. Uppgifter som angetts i kalkylen, exempelvis sparat utdelningsutrymme, kan flyttas med till nästa års skatteprogrammet. När du för över kalkylen till deklarationen väljer programmet automatiskt den av huvudregeln och förenklingsregeln som ger det högsta gränsbeloppet.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...