Var kan jag se vilka konton som hamnat i respektive ruta på NE-blanketten?

På blankett NE markera Bokföringsuppgifter, där ser du vilka konton som är kopplade till respektive fältkod. För att se hur olika fältkoder summerats markerar du rutan Visa summa per fältkod.

Du kan även markera ett fält på NE-blanketten, högerklicka och välja Visa kontouppgifter för denna fältkod.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.