Visma Skatteprogram

Aktiehanteraren, förstasidan

Aktiehanteraren hjälper dig att hantera aktier, fonder och andra värdepapper på följande sätt:

 • Portföljhantering Du får ett grepp över vilka aktier, fonder och andra värdepapper som ägs. Varje värdepapper har en dialogruta där du noterar allt som händer kring värdepappret och får hjälp att räkna om olika värden vid split, emissioner etc.
 • Du kan direkt från programmet hämta aktuella kurser för både aktier och fonder via internet och ständigt se marknadsvärdet på portföljen (ca 15 minuters fördröjning av aktuell aktiekurs). Du ser hur stora latenta vinster/förluster som finns på varje värdepapper och hur värdet utvecklats. Portföljen kan delas upp i flera delar - depåer. Uppgifter om innehållet i en depå kan enkelt importeras eller exporteras. På internetsupporten för skatteprogrammet på Visma Spcs hemsida finns information om vilka samarbeten som finns med nätmäklare, tidningar, banker etc. och där import kan ske till programmet.
 • Portföljanalys Denna analys hjälper dig med att analysera den skattemässiga situationen för kvittning efter depåsammanslagning. Om du har en realiserad kapitalförlust visas hur mycket du har i orealiserade kapitalvinster - till senaste kursdatum - som kan utnyttjas för kvittning mot förlusterna.
 • Om du har realiserad kapitalvinst visas hur mycket du har i orealiserade kapitalförluster - till senaste kursdatum - som på motsvarande sätt kan utnyttjas för kvittning av vinster.
 • Larm och bevakning Du kan göra egna bevakningslistor och på så sätt få larm vid olika kursnivåer eller datum.
 • Aktiekontroll Med hjälp av aktiekontrollen sker en grundlig genomgång av inmatade uppgifter i aktiehanteraren. Kontrollen visar t ex marknadsvärde saknas, datum saknas, preliminär deklarationskurs är angiven, antal kvarvarande aktier är minus, orimliga courtagebelopp m m.
 • Skatteberäkning Programmet visar skattemässiga kapitalvinster/kapitalförluster som uppstått vid försäljningar under de två år programmet hanterar liksom uppgift om skattepliktiga utdelningar.
 • Programmet håller hela tiden reda på förändringar av genomsnittlig anskaffningsutgift på varje värdepapper, vilket innebär att du slipper att göra dessa krångliga beräkningar på egen hand.
 • Fyller i deklarationsblanketterna Uppgifter om årets affärer flyttas enkelt från Aktiehanteraren till blankett K4. De komplicerade blanketterna är klara på bara några sekunder, även om det under året gjorts 100-tals affärer. Uppgifter från olika depåer om samma slag av värdepapper kan slås samman automatiskt.
 • Även uppgifter om utdelningar kan överföras från Aktiehanteraren till deklarationens huvudblanketter. Ska gamla uppskov med beskattningen återföras ser programmet till att dessa förs till blankett K4.
 • Hanterar allt på K4 Aktiehanteraren hanterar de värdepapper som tas upp på blankett K4, d v s aktier, aktiefonder, teckningsoptioner (warrants), konvertibler, delrätter, teckningsrätter, inlösenrätter, privatobligationer, aktieindexobligationer, räntefonder, blandfonder och premieobligationer.

Du kan skriva in upp till 1000 olika händelser om 500 olika värdepapper. Detta förutsätter att du har tillräckligt med ledigt arbetsminne på din hårddisk. Räcker inte det måste du dela upp värdepappren på mer än en skattefil.

Så startar du Aktiehanteraren

Du kan starta Aktiehanteraren i programmet på tre olika vis. Du kan välja Aktiehanteraren på Startsidan, klicka på portföljsymbolen i navigeringsträdet eller välja Aktiehanteraren i menyn Arbeta med.

Arbetsmetod

Du arbetar med Aktiehanteraren på detta sätt:

 • På Aktiehanterarens förstasida anger du hur Aktiehanteraren i fortsättningen normalt ska se ut när du kommer till den – hur aktielistan ska vara sorterad och vilken typ av aktielista man normalt vill ha när man går in i Aktiehanteraren.
 • I Aktieportfölj får du en sammanfattning av hela portföljen, med en rad för varje värdepapper som registrerats. Härifrån kan du enkelt hämta nya kurser via internet (klicka på ikonen som är en jordglob). I Aktieportfölj kan du skapa olika depåer när du vill dela upp innehavet av värdepapper i olika delar. Du kan även importera och exportera uppgifter om hela depåer. Härifrån kan du också skapa nya värdepapper, radera värdepapper och med ett gemensamt kommando rensa bort historiska uppgifter före ett visst datum om alla värdepapper.
 • I Aktiehändelser skriver du in alla händelser om varje enskilt värdepapper. För varje värdepapper skapar du en ny sida för Aktiehändelser. Så fort det hänt något nytt kompletterar du uppgifterna, t ex vid köp eller försäljning, när det varit split eller lämnats utdelning osv.
 • Den som vill ha ständig överföring till Skatteplanering varje gång uppgifter skrivs in ska markera detta här. Om du markerar Överför inte fondförsäljningar enligt kontrolluppgift kommer inget att överföras till Skatteplaneringen om sådan försäljningar. Då får du istället själv manuellt skriva in uppgifter om dessa försäljningar i Skatteplaneringen.
 • Härifrån kan du också överföra uppgifterna i Aktiehanteraren till deklarationsblanketterna K4 och huvudblanketten INK1. Den överföringen gör du via länken Överför till deklaration. Om du i avsnittet om överföring till skatteplaneringen markerat Överför inte fondförsäljningar enligt kontrolluppgift kommer inget om dessa försäljningar heller att överföras från Aktiehanteraren till deklarationsblanketterna.

Relaterade avsnitt

Aktiehanterare för vissa juridiska personer

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...