Allmänna avdrag - skatteplanering

Allmänt avdrag för pensionssparande

Det finns enligt skattereglerna möjlighet att göra ett allmänt avdrag för pensionssparande när du helt saknar pensionsrätt i anställning under ett inkomstår. Det innebär att man under hela inkomståret inte får ha tjänat in någon form av tjänstepension i en anställning, för att allmänt avdrag för pensionssparande ska få göras.

Avdrag för pensionssparande kan även göras från inkomst av aktiv näringsverksamhet, men det dras då av när överskottet av näringsverksamheten beräknas på blankett NE/N3A och inte som ett allmänt avdrag.

Programmet kan automatiskt hantera de komplicerade avdragsregler (59 kap IL) som i normalfallen gäller för allmänna avdrag för pensionssparande när pensionsrätt i anställning saknas helt.

Du måste dock markera i rutan Pensionsrätt i anställning saknas helt för att programmets beräkningsfunktioner ska visas på sidan.

Övriga allmänna avdrag

Allmänt avdrag kan även göras för vissa underskott av aktiv näringsverksamhet och för utbetalning av vissa periodiska understöd.

Relaterade avsnitt

Regler vid avdrag för pensionssparande
Programmets beräkning av avdragsutrymme

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.