Allmänna avdrag - skatteplanering

Allmänt avdrag för pensionssparande

Den generella möjligheten till allmänt avdrag i inkomstslaget tjänst för sparande i pensionsförsäkring har numera slopats.

Det finns dock fortfarande möjlighet att göra ett allmänt avdrag för pensionssparande när du helt saknar pensionsrätt i anställning under ett inkomstår. Det innebär att man under hela inkomståret inte får ha tjänat in någon form av tjänstepension i en anställning, för att allmänt avdrag för pensionssparande ska få göras.

Avdrag för pensionssparande kan fortfarande även göras från inkomst av aktiv näringsverksamhet, men det dras då av när överskottet av näringsverksamheten beräknas och inte som allmänt avdrag.

Programmet kan automatiskt hantera de komplicerade avdragsregler (59 kap IL) som i normalfallen gäller för allmänna avdrag för pensionssparande när pensionsrätt i anställning saknas helt.

Du måste dock markera i rutan Pensionsrätt i anställning saknas helt för att programmets beräkningsfunktioner ska visas på sidan.

Övriga allmänna avdrag

Allmänt avdrag kan även göras för vissa underskott av aktiv näringsverksamhet och för utbetalning av vissa periodiska understöd.

Relaterade avsnitt

Regler vid avdrag för pensionssparande
Programmets beräkning av avdragsutrymme

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.