Anteckningar

Under menyn Arbeta med kan du för varje skattefil välja funktionen Anteckningar (alternativt välj Shift + F8). Funktionen nås från alla programdelar i skattefilen som du arbetar med och ger dig möjligt att skapa ett mycket stort antal olika anteckningsposter.

Du kan skapa en ny anteckning via knappen Ny anteckningspost. Programmet lägger då upp en ny anteckningspost där dagens datum föreslås i kolumnen för datum.

Du kan även förflytta dig till en ny anteckningspost med Tab-tangenten. Dagens datum föreslås i datumkolumnen även när du via Tab-tangenten lämnar en ny anteckningspost, utan att först ha skrivit in ett eget datum.

Själva anteckningstexten skriver du i kolumnen Kommentar, där du skriver på vanligt sätt. Du använder alltså Enter-tangenten för att skapa ny rad i din anteckningstext. När du vill lämna kolumnen Kommentar använder du Tab-tangenten eller mus.

Om du vill kan du markera att anteckningen tillhör ett visst Område. Du väljer bland någon av de fyra programdelarna eller kategorin Övrigt.

Du kan också klarmarkera de olika anteckningsposterna.

Fältnotering

Om du i programmet vill göra en anteckning eller beräkning som knyts till ett speciellt fält i programmet använder du funktionen Fältnotering som nås via höger musknapp eller med snabbkommando F9.

När du markerat ett fält visas en röd triangel i övre högra hörnet av fältet.

Med Fältnotering kan du även göra summeringar som automatiskt överförs till det fält som fältnoteringen knutits till.

Du kan använda funktionen Fältnotering vid i stort sett alla inmatningsfält i programmet.

Markera fält

Funktionen Markera fält använder du när du vill göra en särskild markering vid ett speciellt fält i programmet.

Funktionen nås med tangenten F12 eller höger musknapp. När du markerat ett fält visas en grön triangel i övre vänstra hörnet av fältet.

Funktionen Markera fält är exempelvis tänkt att användas av den som vill klarmarkera olika belopp i någon av programdelarna. Eller för den delen lika gärna använda den gröna triangeln som en markering av fält med innehåll som måste kontrolleras vidare.

Du kan använda funktionen Markera fält vid i stort sett alla inmatningsfält i programmet.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.