Arbeta fristående med Skatt Proffs

Om du har arbetat med Visma Skatt Proffs via Visma Byråstöd men vill arbeta fristående med skatteprogrammet måste du flytta dina skattfiler för att komma åt dem utan Visma Byråstöd.

  1. Öppna Visma Byråstöd.
  2. Markera kunden och välj Arbeta med – Deklaration. Öppna den fil som du vill arbeta fristående med.
  3. Välj Arkiv – Spara som och markera rutan Exportera till Visma Skatt Proffs utan Visma Byråstöd. Filen döps nu om till det tidigare filnamnet men med ett tillägg av _exporterad.
  4. För att direkt få filen sparad på rätt ställe ska du klicka på Bläddra och bläddra dig fram till mappen Skattfiler för rätt årsversion av programmet. Standardsökvägen är Mina dokument\SPCS\Visma Skatt\20XX-20YY\Skattfiler.Saknar du denna sökväg kan du öppna Utforskaren, leta dig fram till sökvägen så långt du har den, markera den sista mappen och välja Arkiv – Nytt – Mapp. Därefter får du döpa mappen. Behöver du skapa flera mappar gör du om samma sak en gång till.
  5. Klicka på Spara.

Det är mycket viktigt att du sparar filerna under respektive årsversion av programmet.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.