Arbetsgång i Aktiehanteraren

Det här dokumentet beskriver hur du registrerar händelser i skatteprogrammets aktiehanterare.

 1. Gå till Arbeta med - Aktiehanterare eller klicka på Aktiehanterare.

I aktiehanterarens förstasida kan du koppla uppgifterna du registrerar i aktiehanteraren direkt till skatteplaneringen. I Överför till skatteplaneringen markerar du i till vilket alternativ du vill att överföring ska ske.

 1. För att komma vidare till respektive persons aktieportfölj markerar du personen och klickar på Visa portfölj.
 2. Om du vill skapa en ny aktie klickar du på Ny.

Skapa nya värdepapper

 1. Klicka på Ny om du står på aktiehanterarens förstasida. Här kan du nu registrera dina värdepapper.

Om du istället går in via Visa portfölj måste du, för att komma in i Händelser, klicka på Ny som finns uppe till höger i Aktieportföljen.

 1. Här kan du välja mellan Börsaktier, Fonder och Övriga värdepapper.
  • Om du väljer Börsaktier visas alla aktier som finns på Large Cap, Mid Cap och Small Cap, samt aktier som är noterade på NGM, Nya marknaden och Aktietorget.
  • Väljer du alternativet Fonder visas de vanligaste fonderna.
  • Vill du skapa andra värdepapper, exempelvis en teckningsrätt, väljer du alternativet Övriga. Detta alternativ kan du också välja om du saknar en aktie eller en fond i listan över börsaktier respektive fonder
 1. När du har listan med börsaktier eller fonder på skärmen dubbelklickar du på den aktie eller den fond som du har köpt, eller markerar den och klickar på OK.

Här ska du nu registrera de händelser som skett på det skapade värdepappret.

Registrera händelser

 1. Du matar in en händelse genom att först ange i Datum när händelsen ägde rum.
 2. I kolumnen Händelse ska du ange vilken händelse som har ägt rum, exempelvis ett Köp. Genom att klicka i fältet får du upp en lista på de händelser som är möjliga att välja.
 3. Om du vill ha en beskrivning av respektive händelse kan du trycka på tangenten F1 när du står i detta fält.

 4. Ange hur många aktier som berörs av händelsen i fältet Antal och vilken anskaffningsutgift/st alternativt försäljningspris/st de har i fältet Per st.
 5. Courtage är den transaktionsavgift som du i många fall får betala till den som har skött händelsen, t ex din bank. Slutligen räknar programmet själv ut det sammanlagda beloppet för transaktionen.
 6. När du har registrerat dina händelser för det aktuella värdepappret kan du antingen klicka på Ny uppe till höger för att skapa ett nytt värdepapper eller klicka på Aktieportfölj, längst ner på sidan, för att komma tillbaka till din aktieportfölj.
 7. Om du vill bläddra mellan olika värdepapper kan du antingen klicka på värdepappret i trädstrukturen eller använda dig av Nästa och Föregående som finns längst ner på sidan.
 8. Vill du lägga in ytterligare händelser på en aktie som redan finns i din portfölj kan du antingen dubbelklicka på den eller markera den och klicka på Ändra. Du kan även klicka på värdepappret i trädstrukturen.

IB-värde

Om du har värdepapper som anskaffats vid flera tillfällen under en lång period, exempelvis om du sparar i fonder och köper andelar en gång i månaden, kan du istället för att registrera alla köp lägga in ett IB-värde. Ange det datum då du vill att ditt IB-värde ska gälla och i kolumnen Händelse väljer du IB. Registrera sedan det antal som du ägde vid det angivna datumet och kvarvarande anskaffningsutgift vid samma tidpunkt. Observera att du ska ange den genomsnittliga anskaffningsutgiften per st om du har köpt värdepappret vid olika tillfällen.

Obs!

Tänk på att du är skyldig att kunna visa hur du har gjort uträkningen av IB-värdet om du får en förfrågan från Skatteverket.

Rensa bort gamla händelser

Med länken Rensa aktieportfölj tar du bort äldre aktiehändelser som du inte längre vill spara. Samtliga händelser (köp, försäljning o s v) tas bort till och med det år som du angett i dialogrutan och ersätter dessa med ett IB-värde. Detta är dock inte nödvändigt. Du kan välja att göra det om du har mycket information i programmet och tycker att det är svårt att hitta eller om programmet arbetar långsamt.

Obs!

Det är viktigt att du tar en säkerhetskopia innan du rensar dina händelser. Om du senare vill ha tillbaka de händelser som du har tagit bort kan du läsa tillbaka säkerhetskopian.

 1. När du ska rensa händelser måste du stå i Aktieportföljen.
 2. Klicka på Rensa aktieportfölj…
 3. Vid fältet Rensa aktiehändelser t.o.m. ska du ange till och med det år vilket du vill att programmet ska slå samman inlagda händelser. Du har här även möjlighet att skriva ut en lista över de aktiehändelser som rensas bort.
 4. Klicka på OK.

Nu rensar programmet bort alla händelser som är inmatade till och med det år du angivit och lägger samman dem till ett IB-värde den 1 januari året efter.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.