Visma Skatteprogram

Avdrag för resor i tjänsten

Bilresor

Den som inte fått ersättning för resa i tjänsten med sin privata bil kan göra ett milavdrag. Uppgift om avdragets storlek per mil för olika år finns i programmets Informationsbank.

Den som själv betalat drivmedel för tjänsteresor med sin tjänstebil får göra avdrag här. I regel har ersättning samtidigt utgått från arbetsgivaren, som då måste tas upp som en inkomst vid Kostnadsersättningar.

Den som själv betalat parkeringskostnader vid arbetsplatsen de dagar privatbil använts i tjänsten kan göra avdrag för dessa kostnader. Den som använt sin privatbil i tjänsten mer än 160 dagar under året får göra avdrag för parkeringskostnader vid arbetsplatsen för samtliga arbetsdagar under året.

Parkering vid arbetet

Kostnader som betalas för parkering vid arbetsplatsen de dagar som privatbilen används för tjänsteresor är avdragsgilla i deklarationen och görs vid avsnittet tjänsteresor.

Den som gör tjänsteresor minst 160 dagar om året får göra avdrag för parkeringskostnader för samtliga arbetsdagar.

Rätten till avdrag för parkeringskostnader gäller både för tjänstebil och privatbil.

Avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor

När traktamente betalas av arbetsgivaren

När arbetsgivaren betalar traktamente sker normalt en s k tyst kvittning, vilket innebär att arbetsgivaren betalar ut ett skattefritt traktamente och att inga avdrag för tjänsteresorna sker i den egna deklarationen.

När traktamente inte betalas av arbetsgivaren

Vid tjänsteresa minst 50 km från bostadsorten/arbetsorten kan avdrag ske i deklarationen motsvarande helt dygnstraktamente per heldag och med halvt dygnstraktamente för kortare avrese- eller hemkomstdag. Dessa belopp gäller vid tjänsteresor i Sverige som pågår högst tre månader och då man kan göra sannolikt att man haft merutgifter för måltider och småutgifter under tjänsteresan. Om tjänsteresan företagits utomlands ges motsvarande avdrag med helt eller halvt traktamente, men då beräknade efter de utlandstraktamenten (normalbelopp) som gäller för respektive land.

Vid tjänsteresor som pågår längre än tre månader får avdrag göras med 30 % av ett heldagstraktamente per dag respektive 30 % av ett utlandstraktamente.

Avdrag får också göras med ett halvt traktamente per övernattning, om arbetsgivaren inte betalat logikostnader eller nattraktamente under tjänsteresan. När det gäller logi behöver man inte visa att några verkliga merkostnader uppstått, utan det krävs enbart att övernattning skett. Tremånadersgränsen gäller även här.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...