Visma Skatteprogram

Basräntor

Basräntan används vid bestämmande av kostnadsränta och intäktsränta på skattekontot.

Basräntan fastställs av Skatteverket och förändras, normalt i heltal, i förhållande till utvecklingen av det allmänna ränteläget. Basräntan ska dock aldrig räknas som lägre än 1,25 procent och det talet avrundas inte till heltal förrän det allmänna ränteläget ger en basränta på minst två procent.

För att programmet ska kunna göra korrekta beräkningar av kostnadsränta och intäktsränta måste basräntan vara uppdaterad.

Uppdatera via internet

Du kan själv låta programmet uppdatera uppgifter om aktuell basränta via internet. Använd menyvalet Arkiv - Uppdatera - Statslåne- och basräntan via internet.

Allteftersom programmet uppdateras kommer den fastställda basräntan för redan passerade månader att läggas in utan ändringsmöjlighet. Eventuellt manuellt inmatade räntesatser för sådana månader kommer samtidigt att tas bort.

Arbeta smartare

Insert the correct snippet here - snippets/area52/se-worksmarter.
Check the file Area 52 - mapping (Google Sheets).

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...