Bilkalkyl, förstasida

I Bilkalkyl räknar du ut förmånsvärden av tjänstebil för anställda. Beräknat förmånsvärde i bilkalkyl kan överföras till en särskild sida för inkomst av tjänst i Skatteplanering och därifrån vidare till Deklaration.

Du kan i Bilkalkyl också enkelt jämföra de totala kostnaderna för tjänstebil och privatbil. Beräkning sker både av den anställdes och arbetsgivarens kostnader. Den som kör privatbil får besked om hur årskostnaderna förändras både för honom själv och för arbetsgivaren om han byter till tjänstebil. Den som redan har en tjänstebil kan på motsvarande sätt se förändringen vid byte till privatbil.

Utökad bilkalkyl

Den person som driver eget företag kan studera en särskild analys, som visar hur stor kostnad som i slutändan uppstår i företaget för tjänstebilen respektive privatbilen.

I programmet finns även en Utökad bilkalkyl, där du kan jämföra kostnaden för arbetsgivaren om tjänstebilen leasas eller köps. Oftast brukar leasing vara billigare, eftersom halva momsen då får dras av. I den utökade kalkylen kan bland annat även driftskostnader beräknas på ett mer detaljerat sätt än i den enklare bilkalkylen.

När du väljer Utökad bilkalkyl ska du på förstasidan även markera om bilkalkylen ska göras för en vanlig anställd eller för en företagare. Markeringen styr vissa anpassningar av kalkylen.

Programmet beräknar skatten exakt

Programmet klarar av att beräkna skatteeffekterna i Bilkalkyl anpassat efter individens övriga förhållanden. När du vill jämföra årskostnader för privatbil och tjänstebil utnyttjas kalkylen därför bäst, om du i Skatteplanering börjar med att mata in uppgifter om lön och övriga inkomster/avdrag för förmånshavaren under det aktuella inkomståret. Då kan skatteeffekterna i bilkalkylen beräknas på marginalen av förmånshavarens övriga inkomster m m - precis som i verkligheten. Besked ges exakt på kronan om hur skatten påverkar den kalkylerade situationen.

Schablonberäknad skatt

Du kan också välja en ren schablonberäkning av skatteeffekterna i kalkylen. Ingen hänsyn tas då till några som helst faktorer i övrigt i Skatteplanering, vare sig inkomster/avdrag, ålder, bostadsort, kyrklig tillhörighet eller liknande.

Schablonberäknad skatt kan vara enklast att använda om du vill göra en kalkyl för någon där du känner till marginalskatteläget på ett ungefär, men inte har tillgång till eller vill mata in alla detaljer om personen i Skatteplanering.

Skatt + avgifter på uppkomna inkomster liksom värdet av avdrag vid schablonberäkning beräknas enligt följande:

Högsta marginalskatt: Skatt + avgifter på inkomst av tjänst som framkommer i kalkylen räknas som 55 % på hela beloppet.

Låg marginalskatt: Skatt + avgifter på inkomst av tjänst som framkommer i kalkylen räknas som 25 % på belopp upp till gränsen för statlig skatt och 55 % på belopp därutöver. (Gränsen för statlig skatt beräknas till ett avrundat belopp som är: Skiktgränsen + lägsta grundavdrag, avrundat till närmaste 5000-tal ).

Bilkalkyl i skattefiler för aktiebolag

När Bilkalkyl startas från en skattefil för ett aktiebolag kan enbart schablonmässig skatteberäkning ske för den anställdes del. Något annat är heller inte nödvändigt, om man enbart vill beräkna företagets kostnader för tjänstebil respektive privatbil. Företagets kostnader påverkas nämligen inte alls av den anställdes privata skattesituation.

Överföring till Skatteplanering

Det är möjligt att överföra beräknade förmånsvärden från Bilkalkyl till Skatteplanering. Överföring av förmånsvärden kan ske från flera olika bilkalkyler om så önskas.

För Bilkalkyl är programmets standardinställning att ingen överföring sker till skatteplanering från en skapad bilkalkyl. När Skatteplanering används som förberedelse för deklarationen är det för en anställd också enklast att manuellt skriva in förmånsvärden direkt på sidan Tjänstebil i Skatteplanering.

Om överföring till skatteplaneringen markeras kommer enbart följande beräknade belopp i bilkalkylen att överföras:

  • Beräknat förmånsvärde för tjänstebil
  • Förmån av fritt drivmedel
  • Betalning till arbetsgivare av nettolön

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.