Visma Skatteprogram

Blankett K4, sid 1

Programmets blanketter finns under Arbeta med - Deklaration. Vilka blanketter som visas beror på om du är privatperson eller juridisk person och vilka inställningar som gjorts för detta under Grunduppgifter.

Försäljning av aktier och andra värdepapper deklareras på blankett K4, men behöver inte göras i den mån resultatet av  försäljningarna redan finns angivna på den förtryckta huvudblanketten.

Genom överföring från programmets Aktiehanterare kommer i regel samtliga nödvändiga uppgifter att skrivas in på K4 automatiskt.

Du kan ha upp till 500 st K-blanketter i programmet.

Datum då blanketten fylls i

Högst upp på första sidan av de flesta deklarationsblanketter finns ett utrymme för uppgift om datum då blanketten fylls i. Denna uppgift använder Skatteverket när flera olika pappersutskrifter av samma deklarationsblankett lämnas in till Skatteverket under samma deklarationsperiod, för att klarlägga vilken blankett som är den giltiga, dvs vilken blankett som är den sist upprättade.

När deklarationsuppgifter lämnas till Skatteverket på elektronisk väg används inte datumet på blanketten överhuvudtaget, eftersom Skatteverket automatiskt registrerar datum då en elektronisk uppgift tas emot. Du som lämnar alla deklarationer via Skatteverkets filöverföringstjänst etc behöver alltså aldrig bry dig om uppgiften om datum.

I programmet kan du under Arkiv - Utskriftsinställningar markera att programmet i det aktuella fältet alltid ska skriva ut dagens datum för den dag då en utskrift av blanketten sker.

Om du i fältet för datum manuellt har skrivit in ett eget datum kommer detta datum alltid att användas vid utskrift, oavsett vilken inställning du har i Utskriftsinställningar.

Schablonvärde för omkostnadsbelopp föreslås

För marknadsnoterade aktier och andra finansiella instrument är det tillåtet att beräkna omkostnadsbeloppet efter en schablonregel som säger att denna får räknas som 20 procent av försäljningsinkomsten. Schablonregeln är mest fördelaktig om aktien sedan köpet stigit med mer än 400 procent. Programmet använder automatiskt denna regel om den är bättre än huvudregeln, som utgår från faktisk anskaffningsutgift. Belopp enligt schablonregeln anges då som förslag i fältet för anskaffningsutgift.

Programmets förslag måste ändras för teckningsrätter och delbevis, som normalt anses anskaffade för noll kronor. Schablonregeln får heller inte användas för optioner och terminer.

Klicka på höger musknapp och välj Skriv ut för att skriva ut hela blanketten, utvalda blanketter eller alla blanketter. Om du vill skriva ut aktuell sida väljer du Skriv ut sida. Läs mer om utskrifter i avsnittet Skriv ut.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.