Blankett NE, sidan 1

Programmets blanketter finns under Arbeta med - Deklaration. Vilka blanketter som visas beror på om du är privatperson eller juridisk person och vilka inställningar som gjorts för detta under Grunduppgifter.

Blankett NE används vid deklaration av en enskild näringsverksamhet.

På sidan 1 av blankett NE redovisas den enskilda firmans tillgångar och skulder vid årets slut samt intäkter och kostnader som uppkommit under året.

Enklast fyller du i blankett NE, sidan 1 genom att använda programmets funktioner för import från bokföringen av en s k SIE-fil eller genom att göra en överföring från programmets näringskalkyl till deklarationsdelen av programmet. Läs mer i avsnittet Import från bokföringen.

Samma uppgifter som i Förenklat årsbokslut

Om du använder ett förenklat årsbokslut innehåller sidan 1 på NE exakt samma uppgifter som även finns på blanketten Förenklat årsbokslut.

När NE är kopplad till blanketten Förenklat årsbokslut överförs samtliga uppgifter från NE, sidan 1 till motsvarande fält på blanketten Förenklat årsbokslut.

Kontanta uttag/insättningar

Uppe till höger på sidan finns en knapp med texten Kontanta uttag/insättningar, som leder till en underdialog. Uppgifterna i denna dialog används av programmets kontantberäkning. Belopp i denna underdialog anges automatiskt när du gör en SIE-import till blanketten eller överför från kalkylen för Näringsverksamhet om du till den kalkylen gjort en SIE-import. Läs mer i avsnittet Kontanta uttag/insättningar.

Bokföringsuppgifter

Om du gjort en import av uppgifter från din bokföring till blankett NE kan du kontrollera och justera dessa uppgifter via knappen Bokföringsuppgifter. Läs mer i avsnittet Bokföringsuppgifter.

Passiv verksamhet

Om du bedriver passiv näringsverksamhet måste detta markeras i en kryssruta på sidan 1 av blanketten. Markeringen har bl a betydelse för programmets förslag till schablonavdrag samt för programmets beräkning av egenavgifter/löneskatt.

Upplysningar om årsbokslutet

Du ska i deklarationen meddela Skatteverket om du har haft hjälp med att göra din deklaration/årsbokslut eller om du gjort deklaration/årsbokslut helt på egen hand.

Klicka på höger musknapp och välj Skriv ut för att skriva ut hela blanketten, utvalda blanketter eller alla blanketter. Om du vill skriva ut aktuell sida väljer du Skriv ut sida. Läs mer om utskrifter i avsnittet Skriv ut.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.