Blankett SKV 2604

Skatteverkets upplysningar

Programmets blanketter finns under Arbeta med - Deklaration. Vilka blanketter som visas beror på om du är privatperson eller juridisk person och vilka inställningar som gjorts för detta under Grunduppgifter.

Anståndsansökan enligt tidplan

Denna blankett används av byråer etc vid ansökan om planmässigt anstånd med att lämna deklarationer.

Här redovisas personnummer och namn på de personer som ska ingå i den planmässiga leveransen av deklarationer. Du kan bara söka anstånd för fysiska personer.

Din anståndshantering hanterar du enklast i Visma Byråstöd eller Visma Advisor. Där får du en bra överblick för vilka kunder som har anstånd, hur långt du kommit i deklarationsuppdraget o s v.

För dig som inte använder Visma Byråstöd/Visma Advisor och kanske har ett fåtal kunder finns en enklare funktion för att skapa en anståndsfil direkt från blankett 2604. När du skrivit in uppgifter om dig och dina kunder klickar du på knappen Skapa anståndsfil.

Vid filöverföring av anstånd är det två filer som ska överföras:

  • INFO.ANST
  • BLANKETTER.ANST

Visma Skatt Proffs kan integreras med Visma Byråstöd/Visma Advisor

När du arbetar med flera deklarationer och kunder är det viktigt att se hur långt du kommit i ditt arbete. Anståndsansökning blir nödvändig och kundvård en allt viktigare del.

Med hjälp av integrationen mellan Visma Skatt Proffs och Visma Byråstöd/Visma Advisor får du bättre kontroll på deklarations- och anståndsarbetet. Du kan enkelt se status för deklarationsuppdraget samtidigt som inlämningsförfarandet förenklas.

Arbetar du med Visma Byråstöd kan du skicka upp ett utskriftspaket direkt till dokumentdelen för aktuell kund när deklarationen är klar. Detta gör att du får en samlad bild över deklarationen direkt i Visma Byråstöd utan att behöva öppna skatteprogrammet.

Klicka på höger musknapp och välj Skriv ut för att skriva ut hela blanketten, utvalda blanketter eller alla blanketter. Om du vill skriva ut aktuell sida väljer du Skriv ut sida. Läs mer om utskrifter i avsnittet Skriv ut.