Blankett SKV 4350

Programmets blanketter finns under Arbeta med - Deklaration. Vilka blanketter som visas beror på om du är privatperson eller juridisk person och vilka inställningar som gjorts för detta under Grunduppgifter.

Blanketten används för person som inte är bosatt i Sverige och t.ex. arbetar i Sverige under kortare tid än sex månader eller ombord på svenskt handelsfartyg alternativt får pension från Sverige.

Klicka på höger musknapp och välj Skriv ut för att skriva ut hela blanketten, utvalda blanketter eller alla blanketter. Om du vill skriva ut aktuell sida väljer du Skriv ut sida. Läs mer om utskrifter i avsnittet Skriv ut.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.