Budget

Den totala bilden över familjens inkomster och utgifter ges i Budget. Här beräknas familjens likviditet, d.v.s. hur mycket pengar som familjen får in under året och hur mycket pengar som familjen gör av med.

För att göra en rättvis familjebudget behövs uppgifter om bl a olika inkomster, räntekostnader och bostadskostnader. Dessa skriver man in i Skatteplanering och i Bokalkyl. Det är därför viktigt att du först fyller i dessa delar av programmet.

Till kalkylen Budget överförs uppgifter automatiskt om kontanta inkomster och avdrag från det alternativ i Skatteplanering som du valt att koppla kalkylen till. Du kan även hämta uppgifter om driftskostnader för boende samt om amorteringar från en bokalkyl som sparats i programmet.

Familjeuppgifter

Hur stora Konsumentverkets normalvärden för olika kostnader är beror på antalet familjemedlemmar och deras födelseår. Därför ska du lämna uppgifter om familjen på kalkylens förstasida.

De namn och födelsedatum som programmet känner till är ifyllda. Skriv in namn, kön och födelsedatum på övriga familjemedlemmar. För hemmavarande barn över 16 år som går i gymnasieskolan blir det studiebidrag. Markera i så fall om studiebidrag erhålls.

Konsumentverkets normalberäkningar för matkostnader gör skillnad mellan dagskostnad för lunch hemma och lunch på arbetsplatsen. Markera hur lunchen bekostas i särskild ruta.

Fler familjemedlemmar

Du kan skriva in uppgifter om maximalt tio familjemedlemmar.

Bostadsort

Uppgiften om bostadsort (Storstad/ Annan stad/ Mindre ort) behövs för att beräkna familjens hushållskostnader enligt Konsumentverkets schabloner. Kostnaderna ligger enligt Konsumentverket högst i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö och lägst i mindre orter (små städer och landsorten). Förslaget till hushållskostnader (förbrukningsvaror, dagstidningar, möbler, husgeråd, tidningar, TV-licens, hemförsäkring m m) påverkas både av bostadsort och antalet familjemedlemmar.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.