Datorbyte

När du ska göra ett byte av dator är det viktigt att programversionen som du installerar i den nya datorn är samma eller en senare version, av programmet som du har installerat på den gamla datorn.

För att se vilken programversionen du har installerad går du in under Hjälp - OmVisma Skatt/Om Visma Skatt Proffs. Du laddar ner den senaste programversionen på vismaspcs.se. I avsnittet Ladda ner äldre versioner hittar du länkar till äldre versioner av programmet.

Förra årets skattfil till den nya datorn

Är det årets program med årets filer som du ska flytta till nya datorn kan du gå till punkt 3.

  1. Installera den senaste versionen av programmet på den gamla datorn.
  2. För att få in förra årets uppgifter/skattfiler till den senaste versionen av programmet måste du göra en import från föregående år. Det gör du enklast genom att i programmet välja Arkiv - Import av skattfil från föregående år.
  3. När du importerat skattfilen ska du ta en säkerhetskopia.

  4. Ta en säkerhetskopia under Arkiv - Säkerhetskopiering där du väljer Aktuell fil eller Aktuell katalog. Aktuell katalog väljer du om du har flera skattfiler som du vill ha med på samma gång.
  5. Installera det nya/senaste programmet på din nya dator.

Tänk på att det ska vara samma version av programmet som i den version där du tog säkerhetskopian.

Nu ska du återställa säkerhetskopian som du tog i den gamla datorn.

  1. Återställ säkerhetskopia genom att välja Arkiv - Säkerhetskopiering - Återställ. Här kan du välja om du vill återställa alla eller en enstaka av skattfilerna.
  2. Nu är det klart och du kan öppna den fil i programmet som du vill arbeta med.

Flytta med äldre deklarationer/skattfiler till den nya datorn

Gamla skattfiler kan enbart öppnas i den årsversion och programversion där den är skapad. Vill du kunna öppna en gammal deklaration på din nya dator så måste du installera just den årsversionen av programmet och samma eller senare programversion på nya datorn. Äldre versioner av skatteprogrammet hittar du i avsnittet Ladda ner äldre versioner.

Ta sedan säkerhetskopia på skattfilen och återställ den enligt punkterna 3 och 5 ovan.

Tänk på att programversionen i den nya datorn måste vara densamma som i den gamla datorn.

Relaterade avsnitt

Uppdatera ditt program från Visma Spcs