Visma Skatteprogram

Deklaration, förstasidan

Programdelen Deklaration är en av skatteprogrammets fyra delar och i den sammanställs uppgifter på deklarationsblanketter som ska lämnas till Skatteverket.

Deklaration är möjlig att använda helt fristående från de övriga tre programdelarna Skatteplanering, Kalkyler och Aktiehanteraren. Programmet är dock så konstruerat att när man under inkomståret regelbundet använder de tre andra programdelarna för beräkningar, kalkyler och sammanställningar förbereds även själva deklarationen av de uppgifter som matats in.

Programmets olika funktioner utnyttjas därför bäst om man först skriver in alla uppgifter i övriga programdelar och därefter överför dessa till deklarationsdelen. De allra flesta deklarationsblanketter kan fyllas i automatiskt via de uppgifter som lämnats i Skatteplanering, Kalkyler och Aktiehanteraren.

I Skatteplanering kan olika inkomst- och avdragsmöjligheter lätt prövas. Här ges skatteplaneringsråd och analyser i alla aktuella situationer. För att på bästa sätt utnyttja programmets många skatteplaneringsråd bör skatteplaneringsdelen fyllas i före årsskiftet.

Överföring till Deklaration

Du bestämmer själv i vilken omfattning som uppgifter ska överföras från de övriga tre programdelarna till Deklaration. Läs mer i avsnittet Överföring till deklaration.

Import till Deklaration

Skatteprogrammet har omfattande funktioner för import av uppgifter. Det kan ske från föregående års program, från s. k. SRU-filer eller av bokföringsuppgifter via s. k. SIE-filer. Läs mer i avsnittet Import av skattfil från föregående år.

Blankettguide

Med hjälp av programmets blankettguide får du hjälp att välja vilka blanketter du behöver för deklarationen. Du behöver alltså inte själv hålla reda på i vilka situationer olika blanketter ska användas. Läs mer i avsnittet Blankettguide.

Skapa blankett

Samtliga blanketter som finns i deklarationsdelen av programmet är valbara via knappen Skapa blankett. Läs mer i avsnittet Skapa blankett.

Blankettöversikt

Med hjälp av blankettöversikten får du en överskådlig bild över hur skapade blanketter och bilagor i programdelen Deklaration är kopplade till varandra. Läs mer i avsnittet Blankettöversikt.

Relaterade avsnitt

Överföring till deklaration
Import av skattfil från föregående år
Blankettguide
Skapa blankett
Blankettöversikt
Skatteuträkning i detalj, deklaration

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...