Deklarationskontroll

Med funktionen Deklarationskontroll får du hjälp att bevaka så att inga fel eller ofullständigheter finns på de blanketter som du skapat för en deklaration.

Välj kategorier

Du kan välja att få fyra kategorier av besked från deklarationskontrollen - Fel, Varning, Tips och SRU.

Nedtill i dialogrutan kan du själv markera vilka av de olika kategorierna meddelanden som du vill att deklarationskontrollen ska visa. Visning av Fel kan dock inte stängas av här.

Utförlig förklaring per kontroll

I den övre delen av dialogen Deklarationskontroll visas de sammanfattande beskeden för respektive kontroll på en rad per kontroll.

När du ställer markören på respektive meddelanderad visas i fältet därunder en närmare förklaring av det markerade beskedet från deklarationskontrollen.

Klarmarkera deklarationskontroller

En stor andel av de besked som kan ges från programmets deklarationskontroll är av typen Varning. De ges därför att en uppgift kanske är fel eller ofullständig och kräver rätt ofta att man som användare gör en manuell kontroll och då i regel konstaterar att varningen inte kräver några åtgärder.

Om så önskas kan man klarmarkera respektive deklarationskontroll (dock inte kontroller av typen Fel), en användbar funktion om man inte längre vill se en varning, när man förvissat sig om att ingen åtgärd behöver ske p.g.a. varningen.

Klarmarkering sker via höger musknapp eller med en knapp uppe till vänster på sidan Deklarationskontroll.

Man ställer markören på raden för den deklarationskontroll som ska klarmarkeras och väljer Klarmarkera. När en deklarationskontroll har klarmarkerats blir raden för kontrollen gråmarkerad. Dessutom anges dagens datum inom parentes först i texten på meddelanderaden, vilket visar när klarmarkeringen har skett. Om Skatt Proffs startas via Visma Byråstöd anges dessutom användarens signatur.

Aktivera klarmarkerad deklarationskontroll

Den som på nytt vill aktivera en klarmarkerad deklarationskontroll ställer sig på den aktuella raden för deklarationskontrollen, och väljer via höger musknapp alternativet Aktivera.

Kör deklarationskontroll

Programmets grundinställning innebär att du alltid får en fråga om du vill göra en deklarationskontroll när du sparar en fil och före varje utskrift av deklarationer. Deklarationskontrollen kan kopplas bort helt under Programinställningar i menyn Arkiv.

Du kan köra deklarationskontroll när som helst under deklarationsarbetet genom att välja detta alternativ i menyn Deklaration eller klicka på OK-knappen i knappraden.

Gå till blankett

I dialogrutan för Deklarationskontroll har kontrollerna delats upp i de tre kategorierna Fel, Varning och Tips. Varje påpekande anges på en rad. Genom att först markera en rad med ett påpekande och därefter klicka på knappen Gå till eller genom att dubbelklicka på raden, kommer du till den aktuella blanketten som påpekandet gäller.

Utskrift

Med knappen Utskrift kan du begära en utskrift av resultatet av deklarationskontrollen.

Kontrollerna visas även i Blankettöversikt

Symbolerna för deklarationskontroller som inte klarmarkerats visas även översiktligt per blankett direkt i programmets Blankettöversikt.

Deklarationskontroll - Inställningar

Här kan du göra inställningar av programmets deklarationskontroll.

Automatisk deklarationskontroll efter spara

Om rutan är markerad görs en automatisk deklarationskontroll efter det att du har sparat din skattefil. Detta kan vara ett bra sätt att undvika att deklarationsmässiga fel sparas i deklarationsfilen. Om du inte har valet ikryssat kommer du åt deklarationskontrollen via menyn Deklaration, Deklarationskontroll eller via ikonen med OK-knappen uppe till höger på skärmsidan.

Visa

Inställningar som bestämmer visningslägen i deklarationskontrollen. Fel visas alltid. Du kan välja att om visning ska ske av Varningar, Tips och SRU-kontroller. Motsvarande inställningarna kan även göras direkt i Deklarationskontroll.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.