Deklarationsstatus - låsa deklaration

Du når funktionen Deklarationsstatus via Kommando - Deklarationsstatus eller via länken Deklarationsstatus i översikten under Deklaration - Blankettöversikt. Information visas även under Arbeta med - Startsida.

Via funktionen Deklarationsstatus kan du klarmarkera och låsa inkomstdeklarationen. När en inkomstdeklaration är låst innebär att du inte kan göra några ändringar på de blanketter som är kopplade till huvudblanketten (de blanketter som ligger i den översta delen av blankettöversikten) utan att först låsa upp deklarationen. Startar du Visma Skatt Proffs via Visma Advisor eller Visma Byråstöd, samordnas uppdraget Deklaration för aktuell klient mellan de olika programmen.

Om du vill låsa upp deklarationen väljer du Deklarationsstatus och avmarkerar Klar/låst. Funktionen kan se olika ut beroende på om du använder programmet fristående eller via Visma Advisor/Visma Byråstöd.

Under deklarationsstatus kan du se när du färdigställde aktuell deklaration. Om du gör ändringar i en tidigare klar deklaration, får du varning om att en ändrad deklaration efter korrigeringen kan behöva skickas till Skatteverket på nytt.

Du kan komplettera din deklarationsstatus genom att markera Inlämnad, om du vill dokumentera en sådan åtgärd i programmet. Deklarationen blir även då låst för inmatningar.

Relaterade avsnitt

Blankettöversikt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.