Deklarationsuppgifter till Skatteverket

I skatteprogrammet kan du enkelt skapa SRU-filer av deklarationsuppgifter, som sedan i elektronisk form kan levereras till Skatteverket istället för som pappersutskrifter. Lämnar du deklarationsuppgifter på detta sätt när du arbetar professionellt med deklarationshjälp, kan du få generösare inlämningstider för deklarationer.

En SRU-fil från en deklaration innehåller normalt alla uppgifter som angetts på de blanketter som ingår i deklarationen. Skatteverket kan dock inte ta emot sidan 1 av blankett INK3 och INK4 på detta sätt. Läs mer i avsnittenDeklarationsblanketter via SRU (2021) , Deklarationsblanketter via SRU (2020) och i Skatteverkets broschyr SKV 269.

Skatteverket har även e-tjänster för att signera och lämna in bland annat Inkomstdeklaration 1 respektive Inkomstdeklaration 2 för aktiebolag m fl.

Tre enkla steg

Deklarationsuppgifter som lämnas i elektronisk form hanterar du i följande tre enkla steg:

  • Skapa SRU-filer av färdiga deklarationer i skatteprogrammet.
  • Låt skatteprogrammet eller Visma Byråstöd/Visma Advisor Connect flytta skapade SRU-filer till Skatteverkets filöverföringstjänst.
  • Lämna in SRU-filerna via Skatteverkets filöverföringstjänst.

INK1/INK2 och fritextbrev kan överföras via SRU

INK1 och INK2 kan överföras till Skatteverket via SRU. Du kan även skicka med övriga upplysningar i form av ett så kallat fritextbrev direkt via SRU-systemet, för både fysiska och juridiska personer.

Exempel på arbetsmetod för SRU-inlämning av INK1 och fritextbrev

Du har en kund (eller är deklaranten själv) vars deklaration består av K10, NE, och en bilaga med övriga upplysningar. Alla dessa uppgifter behöver skickas in till Skatteverket.

  1. På sidan Grunduppgifter väljer du om Inkomstdeklaration 1 ska lämnas in via eINK1, SRU-fil eller via papper under Inlämning av deklaration. Om fritextbrevet är kopplat till huvudblanketten så kommer det med i SRU-filen.
  2. Du skapar bilagan Fritextbrev som i sin tur är kopplad till INK1.
  3. Komplettera med NE, K10 samt justera INK1.
  4. När deklarationen är klar, skapar du en komplett SRU-fil med alla uppgifter som Skatteverket behöver.
  5. Via Skatteverkets e-tjänst Filöverföring laddar du sedan upp SRU-filen.

Uppgifterna skickas direkt till deklarantens Mina sidor i ett inte ändringsbart läge. Deklaranten eller ombudet kan sedan signera inkomstdeklarationen utan att behöva använda eINK1/eINK2.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.