Visma Skatteprogram

Depå

Varje värdepapper som skapas i programmet måste kopplas till en depå. Valet av depå för varje värdepapper sker uppe till vänster på sidan Händelser. Det finns möjlighet att skapa flera depåer, vilket innebär att du kan dela upp portföljen av värdepapper. På sidan Aktieportfölj klickar du på länken Skapa/ändra depå för att skapa ny depå.

Poster av ett och samma värdepapper kan placeras i olika depåer. Programmet klarar ändå av att slå samman alla uppgifter om ett sådant värdepapper i själva deklarationen.

Funktionen Depå används ofta av den som har värdepappersdepåer hos olika handlare och vill följa utvecklingen av varje depå för sig. På skärmen kan du via urvalet längst upp till höger bestämma om du vill studera en enstaka depå. Uppgifter per depå kan också skrivas ut.

Programmet ger även möjlighet att exportera och importera uppgifter om olika depåer. Detta är användbara funktioner för personer som tillsammans äger aktier som placerats i en depå hos värdepappersförvaltare. Det kan exempelvis gälla makar, medlemmar i aktieklubbar o s v.

Den som är kund hos nätmäklare kan i flera fall importera uppgifter om de flesta värdepapper i depån direkt till programmet.

Bank/VPC

När du startar Aktiehanteraren första gången har programmet redan skapat en depå med namnet Bank/VPC. Alla olika värdepapper som skapas knyts automatiskt till denna depå, om du inte skapar flera depåer.

Ny depå

Innan du kan välja annan depå för ett värdepapper måste denna depå skapas. Det sker genom att du klickar på länken Skapa/ändra depå på sidan Aktieportfölj.

Här klickar du på knappen Ny och skriver in namnet på den nya depån. Varje ny depå som skapas i programmet får också ett eget nummer. Nästa gång du går in i dialogen Depå kommer du att se att programmet har räknat upp antalet skapade depåer. Med pilknapparna kan du bläddra bland de olika depåerna. Du kan skapa upp till 20 depåer.

Har du skapat flera depåer visas detta även i Aktieportfölj genom att numret på den depå som värdepappret knutits till, visas inom parentes efter värdepapprets namn.

Fristående depå

Du kan via en inställning på depån välja om depån ska hanteras fristående och på så sätt inte räknas in de vanliga skatteberäkningarna. Detta kan vara användbart när du t ex har ett Investeringssparkonto (ISK).

Fristående depåer visas endast när du gör urval på just den depån. De visas inte i urvalet Alla depåer. Fristående depåer överförs inte heller till Skatteplanering eller Deklaration.

Aktielikvidkonto

Du kan låta programmet visa aktuellt saldo på ditt aktielikvidkonto eller kassa för listläget aktuell portfölj. Visningen sker då längst ner på skärmen vid de olika summorna.

Om du aktiverar funktionen (görs genom att du markerar Använd funktionen aktielikvidkonto/kassa i aktuell portfölj i dialogen Depå), kan du mata in aktuellt saldo för kontot/kassan. Beloppet förändras sedan automatiskt vid inmatning av följande händelser:

Händelse Saldoändring
Köp Minskar
Återinvestera Minskar
Nyemission Minskar
Sälj Ökar
Utdelning Ökar*
Övriga händelser Manuell justering krävs

* Om man anger utdelning i underdialogen ökar saldot med nettoutdelningen.

Det finns ingen funktion för att historiskt se saldots förändringar. Stämmer inte saldot måste du manuellt ändra aktuellt saldo

Depåsammanslagning

Det är möjligt att placera poster av samma värdepapper i olika depåer i Aktiehanteraren. När en försäljning av t ex aktier ska deklareras, måste genomsnittlig anskaffningsutgift beräknas och då måste samtliga affärer med en och samma aktie tas med. Sammanslagning av uppgifter om samma värdepapper från olika depåer hanterar programmet smidigt på flera sätt:

Om du har aktier av samma slag som finns i olika depåer måste samtliga affärer med detta aktieslag tas med när några av dessa aktier sålts och den genomsnittliga anskaffningsutgiften ska beräknas.

Sammanslagning av depåer hanterar programmet på flera sätt:

  • När K4-blanketten ska fyllas i. Depåsammanslagning sker automatiskt när du klickar på Överför till deklarationen och om Depåsammanslagning då är markerat i dialogrutan Överför till deklarationen. På blankett K4 listas de olika inköpstillfällena i tidsordning oavsett i vilken depå affärerna gjorts.
  • Vid utskrift. Med depåsammanslagning i dialogrutan som visas när du begärt utskrift.
  • Vid överföring till Skatteplanering. Markering sker på förstasidan i Aktiehanteraren.
  • Aktieportfölj. Via länken Visa depåsammanslagning längst ner i Aktieportfölj kan du snabbt förhandsgranska aktieportföljens värden som är depåsammanslagna.

Situationer som inte hanteras av programmet

Depåsammanslagning fungerar inte för aktier där aktiebyte skett och uppskov med skatt på vinst registrerats. Programmet betraktar dessa aktier som olika slag och någon genomsnittsberäkning av anskaffningsutgift sker inte.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...