Dubbla räkenskapsår i aktiebolag avslutas under samma kalenderår

När ett aktiebolag med brutet räkenskapsår beslutar att övergå till kalenderår som räkenskapsår genom att förkorta det nya räkenskapsåret, då uppstår situationen att två räkenskapsår avslutas inom samma kalenderår. Därmed blir aktiebolaget skyldigt att lämna två olika deklarationer som avser perioder inom samma kalenderår.

Två nya periodiseringsfonder under kalenderåret

När två räkenskapsår avslutas inom samma kalenderår får aktiebolaget rätt att göra avdrag för avsättning till en ny periodiseringsfond i vardera av de två deklarationerna.

Så som lagreglerna om återföring av dessa avsättningar är formulerad, kommer den senaste tidpunkten för att återföra respektive periodiseringsfond till beskattning att infalla under olika kalenderår, trots att avsättningarna skett under ett och samma kalenderår.

Detta eftersom ett aktiebolag inte kan ha fler avsättningar än för högst sex periodiseringsfonder samtidigt.

Särskild hantering av dubbla räkenskapsår i programmet

I programmet finns en särskild hantering av dubbla räkenskapsår, som ska användas vid deklarationen av det sista av två räkenskapsår, när båda räkenskapsåren avslutas under samma kalenderår.

I programmet kan du då låta skapa en speciellt utformad beräkningsbilaga för periodiseringsfonder, som sedan kommer att ha samma särskilda utformning då import sker till kommande sex nya årgångar av skatteprogrammet.

Funktionen aktiveras på sidan Grunduppgifter

Funktionen aktiveras på sidan Grunduppgifter, när du markerar en särskild ruta för dubbla räkenskapsår. Funktionen innebär att programmets beräkningsbilaga Periodiseringsfonder får en särskild utformning och kommer att innehålla två kolumner som hör till ett och samma kalenderår.

Exportera dubbla räkenskapsår

När du i avsnittet Grunduppgifter i programmet har registrerat att du arbetar med ett aktiebolag som har ett brutet räkenskapsår, finns det alltid ett extra alternativ i menyn Arkiv i programmet nämligen Exportera dubbla räkenskapsår.

Denna funktion använder du då ett aktiebolag med brutet räkenskapsår ska övergå till kalenderår som räkenskapsår och du ska skapa en skattfil för det andra av de två räkenskapsåren som då kommer att avslutas under samma kalenderår.

Vid exporten kommer programmet att skapa en ny skattfil som kommer att innehålla en speciellt utformad bilaga för periodiseringsfonder. Bilagan hanterar då två periodiseringsfonder som sätts av under samma kalenderår, men som ju ska återföras under två olika framtida kalenderår.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.