Visma Skatteprogram

Fältnotering

Om du klickar på höger musknapp när du står i programmets olika inmatningsfält kan du i regel välja funktionen Fältnotering, som kan kopplas till det aktuella inmatningsfältet.

Med hjälp av Fältnotering kan du spara textuppgifter om respektive inmatningsfält. Du kan också använda funktionen för att summera olika belopp. Totalsumman överförs då till inmatningsfältet.

Du måste ge varje fältnotering ett eget namn innan den kan sparas.

När du kopplat en fältnotering till ett inmatningsfält visas detta genom att en liten röd trekant tänds till höger i kanten av inmatningsfältet. Vill du att markeringen ska vara större ändrar du i Programinställningar.

Lista över fältnoteringar

Via höger musknapp når du även funktionen Lista över fältnoteringar, med vilken du kan öppna tidigare skapade fältnoteringar som du gjort på den aktuella sidan/dialogen. Markera den fältnotering du vill öppna och klicka på knappen Gå till.

Överföring till deklaration

Fältnoteringar som skapas i skatteplaneringsdelens underdialoger överförs till motsvarande dialog på huvudblanketten i Deklaration.

När det inte finns någon dialog vid fälten på huvudblanketten överförs enbart summan från en fältnotering.

Markera fält

Funktionen Markera fält använder du när du vill göra en särskild markering vid ett fält i programmet. Använd tangenten F12 eller höger musknapp. När du markerat ett fält visas en grön triangel uppe i vänstra, översta hörnet i fältet. Vill du att markeringen ska vara större ändrar du i Programinställningar.

Funktionen Markera fält är exempelvis tänkt att användas av den som vill klarmarkera olika belopp i någon av programdelarna. Eller för den delen lika gärna använda den gröna triangeln som en markering av fält med innehåll som måste kontrolleras vidare.

Du kan använda funktionen Markera fält vid i stort sett alla inmatningsfält i alla programdelarna.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...