Visma Skatteprogram

Fastighetsavgift och fastighetsskatt

Programmet beräknar fastighetsavgift och fastighetsskatt på olika fastigheter om du lämnar ett antal uppgifter om fastighetsinnehavet på sidan Fastigheter/Bostadsrätter.

På sidan kan du även ange uppgifter om gamla uppskov både för fastigheter och för bostadsrätter. Även uppgift om marknadsvärde kan anges, om du vill använda programmets förmögenhetsberäkning.

Du kan ange samma typ av uppgifter för många olika fastigheter och bostadsrätter.

Nya fastigheter och bostadsrätter kan skapas, ändras och tas bort via snabbfunktioner ovanför listan som visar uppgifter om de fastigheter/bostadsrätter som skapats tidigare. När du väljer Ändra visas uppgifter om den fastighet/bostadsrätt som markerats i listan i en dialogruta. Den dialogrutan kan även kallas fram genom att du dubbelklickar på raden för fastigheten/bostadsrätten på skärmen.

Vill du ta bort en fastighet/bostadsrätt markerar du raden listan och klickar på knappen Ta bort.

Fastighetsavgift och fastighetsskatt

Programmet beräknar fastighetsavgift för fastighetstyperna småhus, småhus på ofri grund, arrendetomt etc. Fastighetstypen hyreshus med bostäder inbegriper även bostadsrättsföreningar med vanliga lägenheter.

För övriga typer av fastigheter beräknar programmet fastighetsskatt.

Programmet tar hänsyn till de viktigaste reglerna för beräkning av fastighetsavgift och fastighetsskatt för småhus. Programmet hanterar dock inte alltid beräkning av underlaget för fastighetsskatt vid mer ovanliga situationer, exempelvis efter särskild fastighetstaxering. I sådana fall måste oftast inmatning av underlaget för fastighetsskatt/avgift ske manuellt.  

Den som äger fastigheten den 1 januari betalar hela årets skatt

Numera ska årets hela fastighetsskatt/fastighetsavgift betalas av den som äger en fastighet den 1 januari. Om en fastighet byter ägare den 1 januari är det köparen som ska betala fastighetsskatten/avgiften.

Skattereduktion av fastighetsavgift för pensionärer

Programmet tar hänsyn till reglerna om skattereduktion på fastighetsavgift för pensionärer med låg inkomst.

Markering måste dock ske om att eventuell skattereduktion ska beräknas. Kryssmarkera bara om de allmänna kraven för denna skattereduktion är uppfyllda.

Uppgifter om skattebelopp för olika år

Uppgifter om maximala skattebelopp för olika typer av fastigheter och inkomstår finner du i programmets Infobank.

Juridiska personer

Numera ska fastighetsskatt och fastighetsavgift betalas av den som äger en fastighet 1 januari. Det innebär att även aktiebolag med brutna räkenskapsår enbart ska beräkna fastighetsskatt/fastighetsavgift på ett enda underlag per räkenskapsår, nämligen det underlag som gäller den 1 januari som infaller under räkenskapsåret.

 

Om en fastighet byter ägare exakt den 1 januari är det köparen som ska betala fastighetsskatten.

När fastighetsägaren har brutna räkenskapsår ges i programmet inte alltid beräkningshjälp för underlaget för fastighetsskatt. I dessa fall får istället underlaget för fastighetsskatten anges manuellt, exempelvis vid nybyggnation.

Programmet hanterar inte beräkningar för räkenskapsår som sträcker sig över tre olika kalenderår (kan i undantagsfall förekomma vid förlängda räkenskapsår).

Uppgifter om uppskov ska anges på sidan Fastigheter/Bostadsrätter

I ett utfällbart fält på sidan med uppgifter om varje fastighet/bostadsrätt i programmet kan du skriva in uppgift om uppskovsbelopp för respektive bostad.

Uppgifterna som lämnas där flyttas med från årgång till årgång av skatteprogrammet så att de finns lätt till hands om ersättningsbostaden överlåts eller om du frivilligt vill återföra en del av uppskovsbeloppet även om du fortfarande äger ersättningsbostaden. Uppgift om frivillig återföring kan anges i avsnittet, så att enbart resterande belopp förs till nästa årgång av programmet.

Det uppskovsbelopp som anges i det utfällbara avsnittet kommer programmet även använda vid beräkning av den schablonintäkt som ska beräknas på uppskovsbelopp som finns vid årets ingång. Schablonintäkten förs av programmet automatiskt till sidan Inkomsträntor i både Skatteplanering och Deklaration.

Relaterade avsnitt

Skattereduktion av fastighetsavgift
Ersättningsbostad, återföring av uppskovsbelopp

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...