Visma Skatteprogram

Följebrev till deklarationen

När du startar Visma Skatt Proffs via Visma Byråstöd eller Visma Advisor Connect kan ett standardiserat följebrev till inkomstdeklarationen skapas.

Enligt branschstandarden REX eller REKO bör alltid redovisningskonsulten bifoga ett följebrev till det förslag på upprättad inkomstdeklaration som lämnas till uppdragsgivaren. Följebrevet innehåller en text om uppdragsgivarens ansvar för lämnade uppgifter och ansvar för att kontrollera att uppgifterna är korrekta.

När du skapar inkomstdeklarationen (huvudblanketten) så skapas följebrevet automatiskt. Vill du inte att följebrevet ska skapas kan du ändra detta under programinställningarna.

Programmet föreslår även en standardtext i de tre gula avsnitten på följebrevet. Vill du använda en egen text, skriver du först in den i följebrevet och klickar sedan på knappen Spara egen standardtext.

Under Arkiv - Programinställningar och fliken Deklaration finns inställningar för vilken standardtext som ska föreslås när du skapar ett nytt följebrev.

Om du startat Visma Skatt Proffs via Visma Byråstöd så kan du via knappen Skicka till Byråstöd längst upp till höger på följebrevet, skicka följebrevet i pdf-format direkt till aktuell kunds dokumentflik. En pdf-fil läggs upp på fliken Dokument under mappen Årsakt ÅRXX/Deklaration.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...