Förberedande import av SRU-filer

Obs! Detta avsnitt finns endast i Visma Skatt Proffs

Du har även möjlighet att på en och samma gång göra en förberedande import av SRU-filer som skapats i andra skatteprogram föregående år.

Obs!

Funktionen för massimport finns inte om du startar Visma Skatt Proffs via Visma Byråstöd. Motsvarande funktion för massimport av SRU-filer finns i Visma Byråstöd. Läs mer i hjälpen för Visma Byråstöd.

I Visma Skatt Proffs kan du göra massimport av SRU-filer som skapats vid deklarationen för föregående beskattningsår. Du får då med dig alla utgående värden från förra årets deklarationsblanketter som ingående värden på blanketterna för årets deklaration.

När en massimport har skett kommer varje fil som massimporterats i kolumnen Version i Öppna-läget att få beteckningen Förberedd SRU-import.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.