Förberedande import av SRU-filer - lägg ihop sambeskattade

Obs! Detta avsnitt finns endast i Visma Skatt Proffs

Vid import av SRU-filer för fysiska personer finns möjlighet att i samband med importen lägga ihop SRU-filer för två sambeskattade personer, så att programmets särskilda funktioner för sambeskattade utnyttjas.

Om det enbart finns en SRU-fil för import för den ena personen i ett par som sambeskattas, kan namnet på den andra personen skrivas in manuellt inför importen. På så vis skapas vid importen en fil för sambeskattade, även om import av SRU-uppgifter enbart sker för den ena av personerna.

Sammankopplingen sker i en särskild dialog som automatiskt visas då import sker av minst en SRU-fil för en fysisk person.

Gör så här:

  • I listan till vänster visas alla fysiska personer som ingår i SRU-importen
  • Ska några sambeskattas börjar du med att flytta över person 1 till den högra delen
  • Därefter flyttar du person 2 till den högra delen. (finns inte person 2 med i vänstra listan, kan du manuellt skriva in personnummer och namn)
  • Klicka därefter på Sambeskatta. Personerna flyttas då ned till den nedre listan för
    sambeskattade
  • Upprepa proceduren om det finns fler som ska sambeskattas
  • När du är klar, fortsätt med OK.

Obs!

Funktionen för massimport finns inte om du startar Visma Skatt Proffs via Visma Byråstöd. Motsvarande funktion för massimport av SRU-filer finns i Visma Byråstöd. Läs mer i hjälpen för Visma Byråstöd.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.