Företagares förmåner

Detta är en kalkyl som enbart riktar sig till företagare som är anställda i ett eget aktiebolag.

Dessa företagare tjänar alltid på att ta ut skattefria förmåner från bolaget jämfört med att betala samma personliga utgift med den egna nettolönen från bolaget. Detta gäller oavsett om utgiften är avdragsgill i bolaget eller inte. Mest förmånligt är dock det slags skattefria förmåner där både moms och utgift är avdragsgilla i bolaget.

I kalkylen ges möjlighet att beräkna hur mycket man som företagare kan tjäna på skattefria förmåner.

Inställning av skatteberäkning

Kalkylens beräkningar påverkas av den marginalskatt som företagaren betalar på de löneuttag som skulle göras om inte de skattefria förmånerna utnyttjades.

När ägaren har hög marginalskatt ger skattefria förmåner betydligt mer pengar över i företaget än vid låg marginalskatt.

Du kan välja Låg marginalskatt eller Hög marginalskatt.

Nedsatta arbetsgivaravgifter

Om företaget har rätt till nedsatta arbetsgivaravgifter på utbetald lön till företagaren minskar fördelen med skattefria förmåner för bolaget jämfört med när företagaren betalar utgiften med egen nettolön.

Programmets standardinställning är att bolaget betalar fulla arbetsgivaravgifter på företagarens löneuttag. Du måste ändra om den normala avgiftssatsen är reducerad.

Villkor för momsavdrag

När momsavdrag får göras på utgifter för skattefria förmåner, minskar företagets kostnad för förmånen. Det betyder att företaget sparar ännu mer på sådana förmåner jämfört med när företagaren betalar utgiften med egen nettolön.

Programmets standardinställning är att fullt momsavdrag får göras i bolaget. Du måste ändra villkoren för beräkningen om bolaget inte har full avdragsrätt för moms.

Relaterade avsnitt

Beräkningar i kalkylen Företagares förmåner
Förmåner

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.