Visma Skatteprogram

Förmögenhet

Förmögenhetsskatten avskaffades av alliansregeringen från och med inkomstår 2007.

I fortsättningen finns beräkning av förmögenhet kvar i programmet, men då avses verklig förmögenhet. Det blir således möjligt att i programmet göra en beräkning som ger en slags balansräkning över familjens tillgångar och skulder.

Använd dialogrutan Förmögenhet

För att beräkna förmögenhet använder du dialogrutan Förmögenhet som kan öppnas via en knapp i anslutning till avsnittet om förmögenhet i deklarationen. Har du överfört uppgifter från skatteplaneringen är i regel de flesta belopp i dialogrutan i deklarationen redan ifyllda. Till dialogrutan överförs också uppgifter om tillgångar och skulder från andra delar av deklarationsblanketten.

Om du gör överföringar från programmets Aktiehanterare till deklarationen kommer även uppgift om marknadsvärde på aktierna vid årets utgång att överföras till dialogrutan om Förmögenhet.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...