Hämta från Visma Compact

Från Visma Compact kan du till Visma Skatteprogram hämta samtliga uppgifter på räkenskapsschemat. Dessutom de allra flesta uppgifter som ska lämnas på huvudblanketten för aktiebolag och handelsbolag.

Funktionen för hämta från Visma Compact finns på sidan Import från bokföring/bokslut m m.

Ingen SIE-fil etc behövs

Om du i datorn där skatteprogrammet finns även har installerat programmet Visma Compact kan du importera bokföringsuppgifter till skatteprogrammet, utan att ha skapat någon SIE-fil i Visma Compact. Bokföringsprogrammet behöver heller inte vara startat när importen görs.

Det enda som krävs är att du, från en lista som visas vid importen, pekar ut det företag som du vill importera bokföringsuppgifterna ifrån.

Relaterade avsnitt

Import från bokföringen

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.