Hyresinkomst

På sidan Hyresinkomst får du hjälp att beräkna skattepliktig del av hyresinkomst och se hur stor skatten blir vid uthyrning av privatbostad.

På den övre delen av sidan lämnar du uppgift om uthyrning av ett småhus eller en lägenhet. Du kan lämna uppgift om ett andra småhus eller en andra lägenhet i det utfällbara avsnittet allra längst ned på sidan.

Programmet beräknar de olika schablonavdrag som kan bli aktuella vid hyresinkomster. Du kan också ange om uthyrningen skett till arbetsgivare eller eget bolag, eftersom särskilda avdragsregler gäller i dessa fall.

Beräknad skattepliktig inkomst summeras och beräknad skatt läggs till kapitalinkomster i skatteberäkningen.

Du får information om varje fält om du ställer markören i önskat fält och trycker på tangenten F1.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.