Visma Skatteprogram

Import från Visma Administration/Visma Compact

Detta dokument beskriver hur du hämtar uppgifter från din bokföring direkt från Visma Administration eller Visma Compact utan att först behöva exportera någon SIE-fil.

Hämta bokföringsuppgifter direkt från Visma Administration/Visma Compact

Du måste ha Visma Administration/Visma Compact installerat på den dator som du har skatteprogrammet på för att det ska fungera.

  1. För att importera direkt från Visma Administration/Visma Compact till Visma skatteprogram väljer du Arkiv - Import från bokföring/bokslut m m.
  2. Under Visma Administration/Visma Compact väljer du Hämta till deklarationen. Här får du välja vilket företag i Visma Administration/Visma Compact som du vill importera ifrån.
  1. Markera företaget och klicka OK.
  2. Du får därefter möjlighet att göra tillägg vid SIE-importen vad gäller resultatkorrigeringar.
  3. I nästa steg, dialogen Bokföringsuppgifter, får du information om vilka belopp som förs över till deklarationen. Om du sätter en markering för Visa summa per fält-kod så kan du lättare kontrollera vilka belopp som skrivs in i respektive fält på blanketten.
  4. Välj Överför för att läsa in uppgifterna till deklarationen.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...