Visma Skatteprogram

Hämta från Visma Bokslut

Från Visma Bokslut kan du till Visma Skatteprogram hämta samtliga uppgifter på räkenskapsschemat. Dessutom de allra flesta uppgifter som ska lämnas på huvudblanketten för aktiebolag och handelsbolag.

Funktionen för hämta från Visma Bokslut finns på sidan Import av bokföring m m.

Ingen SIE-fil etc behövs

Om du i datorn där skatteprogrammet finns även har installerat programmet Visma Bokslut kan du importera bokföringsuppgifter till skatteprogrammet, utan att ha skapat någon SIE-fil i Visma Bokslut. Bokslutsprogrammet behöver heller inte vara startat när importen görs.

Det enda som krävs är att du, från en lista som visas vid importen, pekar ut det företag som du vill importera bokföringsuppgifterna ifrån.

Relaterade avsnitt

Import från bokföringen

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...