Visma Skatteprogram

Arbetsgång Import av SRU-filer till Visma Skatt Proffs

De filer som kan importeras är SRU-filer exporterade av deklarationsprogram. Formatet på SRU-filen kan variera mellan olika deklarationsprogram. Nedan ser du exempel på SRU-filer från olika deklarationsprogram. Filen kan också heta BLANKETTER.SRU.

Exempel

Visma S_557712.739
Norstedts 55996600.07A

Du får söka efter dina SRU-filer filer via Utforskaren eftersom de lagras på olika ställen beroende på vilket skatteprogram du har haft.

 1. Välj Arkiv – Import från bokföring/bokslut m m - Import av SRU-fil. Här väljer du att importera SRU-fil från föregående beskattningsår eller innevarande beskattningsår. Om inte rätt mapp visas direkt får du klicka på knappen Bläddra för att leta dig fram till dina SRU-filer.
 2. Du kan välja att importera en enskild SRU-fil eller göra en förberedande import av alla SRU-filer från en viss mapp. För att importera alla, markera rutan Gör förberedande import för alla SRU-filer samtidigt och klicka på knappen Starta förberedande import.
 3. Import av enskild SRU-fil. För att importera en enskild SRU-fil markerar du filen i listan och klickar på Importera. Tänk på att om filen i listan heter BLANKETTER.SRU så kan den innehålla flera personer. Då visas en mellandialog där du får markera vilken person det är du vill importera.
 4. Förberedande import av alla SRU-filer. Väljer du Förberedande import importeras samtliga filer direkt. Innehåller filen fysiska personer så visas dialogrutan nedan. Här ska du para ihop de personer som är sambeskattade genom att markera namnet och sedan klicka på pilen efter personens namn.
 5. Klicka på Sambeskatta och namnen flyttas till avsnittet Sambeskattade. Du kan även ångra sambeskattningen om den har blivit fel genom att klicka på Ångra sambeskattning. De som inte är sambeskattade låter du vara kvar i listan.
 6. Klicka på OK för att fortsätta importen.
 7. När importen är klar visas en förteckning över importerade SRU-filer.Du kan skriva ut den och sedan klicka på Klar.
 8. Välj Arkiv – Öppna. Här ska nu dina importerade SRU-filer finnas. I kolumnen Version ska det stå Förberedd SRU-import.
 9. Markera den importerade SRU-filen och klicka på Öppna. Du får då en importkontroll och kan se att allt har blivit importerat.
 10. Gör eventuellt en utskrift och klicka på Klar.
 11. Spara skattfilen genom att välja Arkiv – Spara som.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...