Import

Det är enkelt att skapa det nya årets skattefil samtidigt som uppgifter kopieras från förra årets skattefil i Vismas skatteprogram eller från en SRU-fil som skapats av något annat skatteprogram vid deklarationen av föregående beskattningsår.

Du vinner alltid mycket tid och eliminerar många felkällor om du utnyttjar programmets importfunktioner till dina nya skattefiler.

Till årets skattefil kan programmet då hämta många olika uppgifter från förra årets blanketter, beräkningshjälp och avskrivningsbilagor. Samtidigt hämtas alla uppgifter du lagt in i skatteplaneringen samt i programmets kalkyler. Har du Proffsversionen kan du även importera SRU-fil för aktuellt beskattningsår som ska deklareras.

Gör så här:

  • På programmets startsida kan du välja Import från föregående år eller Import från bokföring m m. Du kan även välja dessa länkar i navigeringsträdet eller via menyvalet Arkiv.
  • När du importerar en skattfil från förra årgången av Visma Skatt visas katalogen med skattefilerna från deklarationen av närmast föregående beskattningsår. Markera den fil du vill hämta uppgifter från och klicka på OK.

Efter några sekunder är inläsningen klar. Från den gamla filen i Visma Skatt har nu:

  • alla personuppgifter i den gamla filen överförts till filen i årets program,
  • programmet automatiskt lagt upp de deklarationsblanketter som personen förväntas använda i årets deklaration med hänsyn till vilka blanketter som användes föregående år,
  • alla utgående värden i förra årets deklarationsblanketter överförts som ingående värden på årets blanketter - exempelvis uppgifter om sparade belopp som ska redovisas i årets deklaration, avsättningar som registreras från år till år, avdrag från i fjol som ska återföras i år osv,
  • överförts många förslag på värden som brukar vara desamma år från år.
  • all beräkningshjälp och avskrivningsbilagor uppdaterats och är kopplade till samma deklarationsblanketter som föregående år,
  • inmatningar i gamla filen från skatteplanering och kalkyler hämtats över till skatteplaneringen i årets skattefil.

När du sparat den nya filen direkt efter inläsningen har du fått mycket arbete gjort på det nya årets deklaration.

Spara den nya skattefilen

Du måste själv spara den nya skattfil som skapats i programmet efter inläsningen.

När du väljer kommandot Spara föreslår programmet att du sparar den nya skattefilen i den katalog i skatteprogrammet som du senast öppnade eller sparade en fil i.

Du kan välja att lägga filen i en annan katalog på hårddisken via kommandot Bläddra.

Hämta uppgifter från andra skatteprogram

Du kan också skapa en ny skattfil där uppgifter hämtas från en SRU-fil för förra deklarationsåret som skapats av ett annat skatteprogram än Visma Skatt.

Den funktionen hittar du i det utfällbara avsnittet längst ned på sidan Import från bokföring m m.

Relaterade avsnitt

Detaljförteckning - import från SRU-fil
Detaljförteckning - import från Visma Skatt föregående år

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.