Arbetsgivaravgifter, sammanställning

Du som är arbetsgivare ska betala socialavgifter i form av arbetsgivaravgifter eller särskild löneskatt för dina anställda. Här kan du se aktuella avgiftssatser för olika årtal.

Den svenska socialförsäkringen finansieras främst av socialavgifter. Med socialavgifter menas bland annat arbetsgivar­avgifter som du som arbetsgivare betalar för dina anställda eller andra arbetstagare som fått ersättning för arbete i Sverige. Full arbetsgivaravgift är 31,42 procent av den bruttolön och förmånsvärden du betalar ut.

Lägre avgifter för ungdomar 15 –18 år

Från och med 1 augusti 2019 betalar du endast ålderspensionsavgift, 10,21 procent, för ungdomar som har fyllt 15 men ännu inte 18 år under vissa förutsättningar. För inkomstår 2021 gäller detta ungdomar som är födda 2003 till 2005. Den lägre avgiften gäller ersättningar upp till max 25 000 kronor per månad och arbetsgivare. På ersättning över 25 000 kronor betalar du arbetsgivaravgifter med 31,42 procent.

Utbetalda ersättningar enligt denna reglering kan inte räknas in i underlag för beräkning av avdrag för personer som arbetar med forskning och utveckling eller vid beräkning av avgiftspliktig ersättning enligt stödområdeslagen.

Lägre avgifter för ungdomar 19 - 23 år

Från och med den 1 januari 2021 sänks arbetsgivaravgifterna för ungdomar födda 1998-2002 till 19,73 procent. Den lägre avgiften gäller ersättningar upp till max 25 000 kronor per månad och arbetsgivare. På ersättning över 25 000 kronor betalar du arbetsgivaravgifter med 31,42 procent. Reglerna är tillfälliga och gäller till och med 31 mars 2023.

Regeringen har föreslagit att arbetsgivaravgifterna för personer födda 1998 - 2002 ska sänkas till 10,21 procent på ersättningar upp till 25 000 kronor per månad för utbetalningar som görs under juni, juli och augusti. Reglerna föreslås träda i kraft den 19 juni 2021.

Lägre avgifter för födda 1938–1955

På ersättning för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år ska du bara betala ålderspensionsavgiften, 10,21 procent.

Född 1937 eller tidigare

På ersättning för arbete till personer som är födda 1937 eller tidigare ska du inte betala några arbetsgivaravgifter.

Sammanställning

  2021
2020 2019

Sjukförsäkringsavgift

3,55% 3,55% 3,55%
Föräldraförsäkringsavgift 2,60% 2,60% 2,60%
Ålderspensionsavgift 10,21% 10,21% 10,21%
Efterlevandepensionsavgift 0,60% 0,60% 0,60%
Arbetsmarknadsavgift 2,64% 2,64% 2,64%
Arbetsskadeavgift 0,20% 0,20% 0,20%
Allmän löneavgift 11,62% 11,62% 11,62%
Totalt 31,42% 31,42% 31,42%

Särskild löneskatt

Särskild löneskatt för pensionskostnader (SLP) ska du betala på företagets kostnader för pensionsförmåner till de anställda, till exempel avsättning till pensionsstiftelser eller köp av pensionsförsäkringar. Redovisning sker i företagets inkomstdeklaration. Avgiftssatsen är 24,26 procent.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.