Visma Skatteprogram

Arbetsgivaravgifter, sammanställning

  2019 2018 2017 2016 2015 2014
Arbetsmarknadsavgift 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,91
Allmän löneavgift 11,62 10,72 10,72 9,65 10,15 9,88
Ålderspensionsavgift 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21
Efterlevandepension 0,60 0,70 0,70 1,17 1,17 1,17
Sjukförsäkringsavgift 3,55 4,35 4,35 4,85 4,35 4,35
Arbetsskadeavgift 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30
Föräldraförsäkring 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60
Summa 31,42 31,42 31,42 31,42 31,42 31,42

Särskild nedsättning för enmansföretag

År 2017: För den första nyanställda i en enskild firma ska under de 12 första anställningsmånaderna i regel enbart allmän pensionsavgift betalas.

År 2018: För den första nyanställda i ett företag ska under de 12 första anställningsmånaderna i regel enbart allmän pensionsavgift betalas.

År 2019: För den första nyanställda i ett företag som anställts före 1 mars 2018 ska under de 12 första anställningsmånaderna i regel enbart allmän pensionsavgift betalas. För den först anställda från 1 mars 2018 eller senare ska i regel enbart allmän pensionsavgift betalas under de första 24 anställningsmånaderna.

Särskild nedsättning inom stödområde

Arbetsgivare i de flesta branscher med driftsställe inom stödområde A betalar en lägre arbetsgivaravgift på en viss del av lönesumman. Denna särskilda nedsättning av arbetsgivaravgifter sker med 10 procentenheter. Maximalt får särskild nedsättning göras med 7 100 kr per månad, d v s 85 200 kr per år. Ålderspensionsavgiften kan dock aldrig sätts ned.

Särskild nedsättning för ungdomar 15-18 år

För ungdomar 15-18 år ska enbart ålderspensionsavgiften betalas från 1 augusti 2019 på utbetald månadsinkomst upp till 25 000 kr.

Arbetsgivaravgifter och ev löneskatt för dig som är 65+

År 2016 till 30 juni 2019: För personer som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång och är födda 1938 eller senare betalas enbart ålderspensionavgift av arbetsgivaravgifterna, och en särskild löneskatt på 6,15 procent. För personer födda 1937 eller tidigare, betalas enbart en särskild löneskatt på 6,15 procent.

Från 1 juli 2019: För personer som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång och är födda 1938 eller senare betalas enbart ålderspensionavgift av arbetsgivaravgifterna. Löneskatten är avskaffad. För personer födda 1937 eller tidigare, betalas således ingen avgift alls.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...