Arbetsgivaravgifter, sammanställning

När ersättning för arbete betalas av dig som arbetsgivare, ska även sociala avgifter betalas i form av arbetsgivaravgifter eller särskild löneskatt. Full arbetsgivaravgift är 31,42 procent av den bruttolön och förmånsvärden du betalar ut. För arbetsgivaravgifter finns det vissa undantag:

Lägre avgifter för ungdomar 15 -18 år (födda 2004 till 2006)

För ungdomar som har fyllt 15 år vid årets ingång, men ännu inte 18, betalar du endast ålderspensionsavgift, 10,21 procent. Detta gäller ersättningar upp till max 25 000 kronor per månad och arbetsgivare. För ersättningar över 25 000 kronor betalar du avgifter med 31,42 procent.

Dessa lägre ersättningar får inte användas som underlag för beräkning av avdrag för personer som arbetar med forskning och utveckling eller avdrag inom ett stödområde.

Lägre avgifter för ungdomar 19 - 23 år (födda 1999–2003)

För personer mellan 19-23 år är arbetsgivaravgiften 19,73 procent från och med 1/1 2021. Den lägre avgiften gäller ersättningar upp till max 25 000 kronor per månad och person.För ersättning över 25 000 kronor är avgiften 31,42 procent. Reglerna är tillfälliga och gäller till och med 31 mars 2023.

Lägre avgifter för personer 65 - 84 år (födda 1938–1956)

För personer som fyllt 65 vid årets ingång ska endast ålderspensionsavgift betalas, 10,21 procent.

Inga avgifter för personer äldre än 85 (födda 1937 eller tidigare)

För personer äldre än 85 ska du inte betala några arbetsgivaravgifter.

Sammanställning

  2019-2022
2018 2017

Sjukförsäkringsavgift

3,55% 4,35% 4,35%
Föräldraförsäkringsavgift 2,60% 2,60% 2,60%
Ålderspensionsavgift 10,21% 10,21% 10,21%
Efterlevandepensionsavgift 0,60% 0,70% 0,70%
Arbetsmarknadsavgift 2,64% 2,64% 2,64%
Arbetsskadeavgift 0,20% 0,20% 0,20%
Allmän löneavgift 11,62% 10,72% 10,72%
Totalt 31,42% 31,42% 31,42%

Särskild löneskatt

Särskild löneskatt för pensionskostnader (SLP) ska du betala på företagets kostnader för pensionsförmåner till de anställda, till exempel avsättning till pensionsstiftelser eller köp av pensionsförsäkringar. Redovisning sker i företagets inkomstdeklaration. Avgiftssatsen är 24,26 procent.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.