Basbelopp m m

Tre olika basbelopp påverkar skatteberäkningar och beräkningar i pensionssystemen.

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet ska återspegla prisutvecklingen i landet, men har efter riksdagsbeslut reducerats vid några tillfällen. Vanligtvis räknas beloppet årligen upp i takt med prisutvecklingen.

I skattesammanhang används prisbasbeloppet bland annat vid beräkning av skiktgränser för statlig skatt och av grundavdrag vid beskattningen samt för sjukpenning och garantipension.

2021 47 800 kr (prognos)
2020 47 300 kr
2019 46 500 kr
2018 45 500 kr
2017 44 800 kr
2016 44 300 kr
2015 44 500 kr
2014 44 400 kr
2013 44 500 kr

Förhöjt prisbasbelopp

Det förhöjda prisbasbelopp ska också visa prisutvecklingen i landet och har inte reducerats via riksdagsbeslut i samma utsträckning som den vanliga prisbasbeloppet. Vanligtvis räknas beloppet årligen upp i takt med prisutvecklingen.

Beloppet används numera enbart för beräkning av ATP-poäng i det gamla pensionssystemet.

2021 48 800 kr (prognos)
2020 48 300 kr
2019 47 400 kr
2018 46 500 kr
2017 45 700 kr
2016 45 200 kr
2015 45 400 kr
2014 45 300 kr
2013 45 400 kr

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet används för beräkningar i det nya pensionssystemet och ska återspegla inkomstutvecklingen för förvärvsarbetande i landet.

Beloppet används bl a vid beräkning av pensionsgrundande inkomst och vid beräkning av avgiftsunderlag för allmän pensionsavgift.

2021 66 800 kr (prognos)
2020 66 800 kr
2019 64 400 kr
2018 62 500 kr
2017 61 500 kr
2016 59 300 kr
2015 58 100 kr
2014 56 900 kr
2013 56 600 kr

Högsta årsinkomst som kan ge underlag för allmän pensionsavgift:

2021 537 900 kr (prognos)
2020 537 900 kr
2019 519 300 kr
2018 503 600 kr
2017 495 100 kr
2016 477 900 kr
2015 467 900 kr
2014 457 900 kr
2013 456 500 kr

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.