Visma Skatteprogram

Branschkoder

00000 Näringsgren okänd
01 Jordbruk, jakt och service i anslutning härtill
011 Växtodling
0111 Odling av jordbruksväxter
01111 Spannmålsodling m m
01112 Vallodling
01113 Potatisodling
01114 Sockerbetsodling
01115 Odlare av jordbruksväxter, blandat
01117 Odlare av växter, blandat, mest jordbruksväxter
01119 Övrig odling av jordbruksväxter
0112 Odling av köks-, prydnads- och plantskoleväxter
01121 Odling av köksväxter på friland
01122 Odling av plantskoleväxter m m på friland
01123 Odling av köksväxter i växthus
01124 Odling av prydnadsväxter i växthus
01125 Odlare av köks-, prydnads- o plantskoleväxter, blandat
01127 Odl av växter,blandat,mest köks-,prydn-,plantsk.växter
01129 Svampodling m m
0113 Odling av frukt, bär, nötter, kryddväxter m m
01131 Frukt- och bärodling
01137 Odlare av växter, blandat, mest frukt och bär
01139 Odling av kryddväxter m m ; bärplockning
012 Djurskötsel
0121 Nötkreatursskötsel
01211 Mjölkproduktion
01212 Nötköttsproduktion
01213 Producenter av mjölk och nötkött, blandat
01217 Husdjursföretag, blandad drift, mest nötkreatur
0122 Uppfödning av får, getter, hästar och åsnor
01221 Fåruppfödning
01222 Getuppfödning
01223 Uppfödare av får o getter, blandat
01227 Husdjursföretag, blandad drift, mest får och getter
01228 Hästuppfödning m m
0123 Svinuppfödning
01231 Smågrisuppfödning
01232 Slaktsvinsuppfödning
01233 Uppfödare av smågrisar och slaktsvin, blandat
01237 Husdjursföretag, blandad drift, mest svin
0124 Fjäderfäskötsel
01241 Äggproduktion
01242 Slaktkycklingsuppfödning
01243 Fjäderfäföretag, blandad drift
01247 Husdjursföretag, blandad drift, mest fjäderfä
01249 Övrig fjäderfäskötsel
0125 Annan djurskötsel
01250 Annan djurskötsel
01251 Renskötsel
01252 Pälsdjursuppfödning
01253 Bi-, mask- och annan smådjursuppfödning
01254 Uppfödning av sällskapsdjur
01259 Uppfödning och skötsel av andra djur
013 Blandat jordbruk (växtodl i kombination m djurskötsel)
0130 Blandat jordbruk (växtodl i kombination m djurskötsel)
01300 Blandat jordbruk (växtodl i kombination m djurskötsel)
01301 Blandat jordbruk, mest växtodling
01302 Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel
014 Service till jordbruk utom veterinärverksamhet
0141 Service till växtodling
01410 Service till växtodling
0142 Service till djurskötsel utom veterinärverksamhet
01420 Service till djurskötsel utom veterinärverksamhet
015 Jakt och viltvård samt service i anslutn härtill
0150 Jakt och viltvård samt service i anslutn härtill
01500 Jakt och viltvård samt service i anslutn härtill
019 Småbruk
0190 Småbruk
01900 Småbruk
02 Skogsbruk och service till skogsbruk
020 Skogsbruk och service till skogsbruk
0201 Skogsbruk
02010 Skogsbruk
02011 Produktion av skog på rot, leveransvirke m m
02012 Skogsvård
02013 Avverkning
02014 Produktion av skogsodlingsmaterial
02019 Övrigt skogsbruk
0202 Service till skogsbruk
02021 Virkesmätning
02029 Övrig service till skogsbruk
05 Fiske, vattenbruk samt service i anslutn härtill
05 Fiske, vattenbruk samt service i anslutn härtill
05010 Fiske
05011 Trålfiske i saltvatten
05012 Övrigt saltvattensfiske
05013 Sötvattensfiske
05020 Vattenbruk
05021 Matfiskodling
05022 Sättfiskodling
05023 Kräftdjursodling
05024 Blötdjursodling
05025 Vattenväxtodling
10 Kol- och torvutvinning
101 Stenkolsutvinning
1010 Stenkolsutvinning
10100 Stenkolsutvinning
102 Brunkolsutvinning
1020 Brunkolsutvinning
10200 Brunkolsutvinning
103 Torvutvinning
1030 Torvutvinning
10301 Utvinn av torv o vidareförädl f jordförbättr.ändamål
10302 Utvinn av torv o vidareförädl f energiändamål
11 Utvinning av råpetroleum o naturgas o service härtill
111 Utvinning av råpetroleum o naturgas
1110 Utvinning av råpetroleum o naturgas
11100 Utvinning av råpetroleum o naturgas
112 Service till råpetroleum- o naturgasutvinning
1120 Service till råpetroleum- o naturgasutvinning
11200 Service till råpetroleum- o naturgasutvinning
12 Utvinning av uran- och toriummalm
120 Utvinning av uran- och toriummalm
1200 Utvinning av uran- och toriummalm
12000 Utvinning av uran- och toriummalm
13 Utvinning av metallmalmer
131 Järnmalmsutvinning
1310 Järnmalmsutvinning
13100 Järnmalmsutvinning
132 Utvinning av icke-järnmalm utom uran- och toriummalm
1320 Utvinning av icke-järnmalm utom uran- och toriummalm
13200 Utvinning av icke-järnmalm utom uran- och toriummalm
14 Annan mineralutvinning
141 Stenbrytning
1411 Brytning av sten för byggnadsändamål
14110 Brytning av sten för byggnadsändamål
1412 Brytning av kalk- och gipssten samt dolomit
14120 Brytning av kalk- och gipssten samt dolomit
1413 Brytning av skiffer
14130 Brytning av skiffer
142 Utvinning av sand, grus, berg och lera
1421 Utvinning av sand, grus och berg
14210 Utvinning av sand, grus och berg
1422 Utvinning av lera
14220 Utvinning av lera
143 Brytning av kemiska mineral
1430 Brytning av kemiska mineral
14300 Brytning av kemiska mineral
144 Saltutvinning
1440 Saltutvinning
14400 Saltutvinning
145 Övrig utvinning
1450 Övrig utvinning
14500 Övrig utvinning
15 Livsmedels- och dryckesvaruframställning
151 Slakt,beredn o hållbarhetsbeh av kött o köttvaror
1511 Kreatursslakt, beredning o hållbarhetsbeh kreaturskött
15111 Kreatursslakt
15112 Styckning av kött
1512 Fjäderfäslakt, beredning o hållbarhetsbeh fjäderfäkött
15120 Fjäderfäslakt, beredning o hållbarhetsbeh fjäderfäkött
1513 Charkuteri- och annan köttvarutillverkning
15130 Charkuteri- och annan köttvarutillverkning
152 Beredning o hållbarhetsbeh av fisk och fiskprodukter
1520 Beredning o hållbarhetsbeh av fisk och fiskprodukter
15200 Beredning o hållbarhetsbeh av fisk och fiskprodukter
153 Beredning o hållbarhetsbeh av frukt, bär och grönsaker
1531 Beredning o hållbarhetsbeh av potatis
15310 Beredning o hållbarhetsbeh av potatis
1532 Juice- o safttillverkning
15320 Juice- o safttillverkning
1533 Annan beredn o hållbarh.beh av frukt, bär o grönsaker
15330 Annan beredn o hållbarh.beh av frukt, bär o grönsaker
154 Framställn av vegetabiliska o animaliska oljor o fetter
1541 Utvinn av råa vegetabiliska o animaliska oljor o fetter
15410 Utvinn av råa vegetabiliska o animaliska oljor o fetter
1542 Framst av raffin vegetabil o animaliska oljor o fetter
15420 Framst av raffin vegetabil o animaliska oljor o fetter
1543 Matfettstillverkning
15430 Matfettstillverkning
155 Mejerivaru- och glasstillverkning
1551 Mejerivarutillverkning
15511 Osttillverkning
15512 Annan mejerivarutillv
1552 Glasstillverkning
15520 Glasstillverkning
156 Tillverkning av kvarnprodukter o stärkelse
1561 Tillverkning av kvarnprodukter
15611 Mjöltillverkning
15612 Tillv av frukostfling,mixer o andra beredn av kvarnprod
1562 Stärkelsetillverkning
15620 Stärkelsetillverkning
157 Framställning av beredda djurfoder
1571 Framställning av beredda fodermedel
15710 Framställning av beredda fodermedel
1572 Framställning av mat till sällskapsdjur
15720 Framställning av mat till sällskapsdjur
158 Övrig livsmedelsframställn
1581 Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk
15810 Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk
1582 Tillverkning av knäckebröd, kex o konserverade bakverk
15821 Knäckebrödstillverkning
15822 Tillverkning av kex och konserverade bakverk
1583 Sockertillverkning
15830 Sockertillverkning
1584 Tillv av choklad, choklad-, och sockerkonfektyrer
15841 Tillv av sockerkonfektyrer
15842 Tillverkning av choklad och chokladkonfektyrer
1585 Tillv av pastaprodukter
15850 Tillv av pastaprodukter
1586 Framställning av te o kaffe
15860 Framställning av te o kaffe
1587 Tillv av senap, ketchup, kryddor o a smaksättn.medel
15870 Tillv av senap, ketchup, kryddor o a smaksättn.medel
1588 Tillv av homogeniserade livsmedelsprep inkl dietmat
15880 Tillv av homogeniserade livsmedelsprep inkl dietmat
1589 Framställning av andra livsmedel
15890 Framställning av andra livsmedel
159 Framställning av drycker
1591 Framställn av destillerade, alkoholhaltiga drycker
15910 Framställn av destillerade, alkoholhaltiga drycker
1592 Framställning av råsprit ur jästa råvaror
15920 Framställning av råsprit ur jästa råvaror
1593 Framställning av vin
15930 Framställning av vin
1594 Framställning av cider och andra fruktviner
15940 Framställning av cider och andra fruktviner
1595 Framställning av andra icke destillerade jästa drycker
15950 Framställning av andra icke destillerade jästa drycker
1596 Framställning av öl
15960 Framställning av öl
1597 Framställning av malt
15970 Framställning av malt
1598 Framställning av mineralvatten och läskedrycker
15980 Framställning av mineralvatten och läskedrycker
16 Tobaksvarutillverkning
160 Tobaksvarutillverkning
1600 Tobaksvarutillverkning
16000 Tobaksvarutillverkning
17 Textilvarutillverkning
171 Garntillverkning
1711 Tillverkning av garn av bomullstyp
17110 Tillverkning av garn av bomullstyp
1712 Tillverkning av garn av kardgarnstyp
17120 Tillverkning av garn av kardgarnstyp
1713 Tillverkning av garn av kamgarnstyp
17130 Tillverkning av garn av kamgarnstyp
1714 Tillverkning av garn av lingarnstyp
17140 Tillverkning av garn av lingarnstyp
1715 Tillverkning av garn av silketyp
17150 Tillverkning av garn av silketyp
1716 Sytrådstillverkning
17160 Sytrådstillverkning
1717 Annan garntillverkning
17170 Annan garntillverkning
172 Vävnadstillverkning
1721 Tillv av bomullsvävnader
17210 Tillv av bomullsvävnader
1722 Tillv av kardgarnsvävnader
17220 Tillv av kardgarnsvävnader
1723 Tillv av kamgarnsvävnader
17230 Tillv av kamgarnsvävnader
1724 Tillv av sidenvävnader
17240 Tillv av sidenvävnader
1725 Annan vävnadstillverkning
17250 Annan vävnadstillverkning
173 Blekning, färgning o annan textilberedning
1730 Blekning, färgning o annan textilberedning
17300 Blekning, färgning o annan textilberedning
174 Tillv av sydda textilvaror utom beklädnadsvaror
1740 Tillv av sydda textilvaror utom beklädnadsvaror
17401 Sömnad av gardiner
17402 Sömnad av sängkläder och linnevaror
17403 Tillv av presenningar, tält, segel o d
175 Annan textilietillverkning
1751 Tillverkning av mattor
17510 Tillverkning av mattor
1752 Tågvirkes- och bindgarnstillverkning
17520 Tågvirkes- och bindgarns tillverkning
1753 Tillverkning av bondad duk
17530 Tillverkning av bondad duk
1754 Övrig textilietillverkning
17541 Tillverkning av band och snörmakerier
17549 Diverse övrig textilietillverkning
176 Tillverkning av trikåväv
1760 Tillverkning av trikåväv
17600 Tillverkning av trikåväv
177 Tillverkning av trikåvaror
1771 Tillverkning av strumpor
17710 Tillverkning av strumpor
1772 Tillverkning av tröjor, koftor o d
17720 Tillverkning av tröjor, koftor o d
18 Tillverkning av kläder; pälsberedning
181 Tillverkning av läderkläder
1810 Tillverkning av läderkläder
18100 Tillverkning av läderkläder
182 Tillverkning andra kläder och tillbehör
1821 Tillverkning av arbets-, skydds- o överdragskläder
18210 Tillverkning av arbets-, skydds- o överdragskläder
1822 Tillverkning av andra gång- och ytterkläder
18221 Tillv av a gång- o ytter kläder f män o pojkar
18222 Tillv av a gång- o ytter kläder f kvinnor o flickor
1823 Tillverkning av underkläder skjortor och blusar
18231 Tillverkning av skjortor o underkläder f män o pojkar
18232 Tillverkning av blusar och skjortor f kvinnor, flickor
18233 Tillverkning av gördlar, bysthållare, korsetter o d
18234 Tillv av andra underkläder för kvinnor och flickor
1824 Tillv av andra beklädnads varor och tillbehör
18240 Tillv av andra beklädnads varor och tillbehör
183 Pälsberedning, tillverkning av pälsvaror
1830 Pälsberedning, tillverkning av pälsvaror
18300 Pälsberedning, tillverkning av pälsvaror
19 Garvn o a läderberedn;tillv av reseff, handväskor, skor
191 Garvning och annan läderberedning
1910 Garvning och annan läderberedning
19100 Garvning och annan läderberedning
192 Tillverkning av reseffekter handväskor, sadeltyg m m
1920 Tillverkning av reseffekter handväskor, sadeltyg m m
19200 Tillverkning av reseffekter handväskor, sadeltyg m m
193 Tillverkning av skodon
1930 Tillverkning av skodon
19300 Tillverkning av skodon
20 Tillv av trä o varor av trä kork,rotting o d, ej möbler
201 Sågning och hyvling av trä; träimpregnering
2010 Sågning och hyvling av trä; träimpregnering
20101 Sågning
20102 Hyvling
20103 Träimpregnering
202 Tillverkning av fanér och träbaserade skivor
2020 Tillverkning av fanér och träbaserade skivor
20201 Tillverkning av fanér, kryssfanér och lamellträ
20202 Tillverkning av spånskivor
20203 Tillverkning av träfiberskivor
203 Trähus- o byggnadssnickeritillverkning
2030 Trähus- o byggnadssnickeritillverkning
20301 Tillverkning av monteringsfärdiga trähus
20302 Tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier
204 Träförpackningstillverkning
2040 Träförpackningstillverkning
20400 Träförpackningstillverkning
205 Övr trävarutillv o tillv av varor av kork,halm,rotting
2051 Övrig trävarutillverkning
20510 Övrig trävarutillverkning
2052 Tillverkning av varor av kork, halm, rotting o d
20520 Tillverkning av varor av kork, halm, rotting o d
21 Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning
211 Massa-, pappers- och papptillverkning
2111 Massatillverkning
21111 Tillverkning av mekanisk eller halvkemisk massa
21112 Sulfatmassatillverkning
21113 Sulfitmassatillverkning
2112 Pappers- o papptillverkning
21121 Tillverkning av tidnings- och journalpapper
21122 Annan tryckpapperstillv
21123 Tillverkning av kraftpapper och kraftpapp
21129 Övrig tillverkning av papper och papp
212 Tillverkning av pappers- och pappvaror
2121 Tillverkning av wellpapp o pappers-, pappförpackningar
21211 Tillverkning av wellpapp o wellpappförpackningar
21219 Övrig tillverkning av pappers-, pappförpackningar
2122 Tillverkning av hushålls- o hygienartiklar av papper
21220 Tillverkning av hushålls- o hygienartiklar av papper
2123 Tillverkning av skrivpapper kuvert o d
21230 Tillverkning av skrivpapper kuvert o d
2124 Tapettillverkning
21240 Tapettillverkning
2125 Tillverkning av andra pappers- och pappvaror
21250 Tillverkning av andra pappers- och pappvaror
22 Förlagsverksamhet; grafisk prod och reprod av inspeln
221 Förlagsverksamhet
2211 Bokutgivning
22110 Bokutgivning
2212 Tidningsutgivning
22121 Dagstidningsutgivning
22122 Annonstidningsutgivning
2213 Utgivning av tidskrifter
22130 Utgivning av tidskrifter
2214 Fonogramutgivning
22140 Fonogramutgivning
2215 Annan förlagsverksamhet
22150 Annan förlagsverksamhet
222 Grafisk produktion
2221 Tryckning av dagstidningar
22210 Tryckning av dagstidningar
2222 Annan tryckning
22221 Tryckning av tidskrifter
22222 Tryckning av böcker och övriga trycksaker
2223 Bokbindning och trycksaksbehandling
22230 Bokbindning och trycksaksbehandling
2224 Sättning o a framställning av tryckoriginal
22240 Sättning o a framställning av tryckoriginal
2225 Annan grafisk produktion
22250 Annan grafisk produktion
223 Reproduktion av inspelningar
2231 Reproduktion av ljudinspelningar
22310 Reproduktion av ljudinspelningar
2232 Reproduktion av videoinspelningar
22320 Reproduktion av videoinspelningar
2233 Reproduktion av data och datorprogram
22330 Reproduktion av data och datorprogram
23 Tillv av stenkolsprod, raff petroleumprod o kärnbränsle
231 Tillverkning av stenkolsprodukter
2310 Tillverkning av stenkolsprodukter
23100 Tillverkning av stenkolsprodukter
232 Petroleumraffinering
2320 Petroleumraffinering
23200 Petroleumraffinering
233 Tillverkning av kärnbränsle
2330 Tillverkning av kärnbränsle
23300 Tillverkning av kärnbränsle
24 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter
241 Tillverkning av baskemikalier
2411 Industrigasframställning
24110 Industrigasframställning
2412 Tillverkning av färgämnen
24120 Tillverkning av färgämnen
2413 Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier
24130 Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier
2414 Tillverkning av andra organiska baskemikalier
24140 Tillverkning av andra organiska baskemikalier
2415 Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter
24150 Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter
2416 Basplastframställning
24160 Basplastframställning
2417 Tillverkning av syntetiskt basgummi
24170 Tillverkning av syntetiskt basgummi
242 Tillv av bekämpningsmedel o a lantbrukskem produkter
2420 Tillv av bekämpningsmedel o a lantbrukskem produkter
24200 Tillv av bekämpningsmedel o a lantbrukskem produkter
243 Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m m
2430 Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m m
24300 Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m m
244 Tillv av läkemedel, läkem- kemikalier o botaniska prod
2441 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter
24410 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter
2442 Tillverkning av läkemedel
24420 Tillverkning av läkemedel
245 Tillv av rengöringsmedel och toalettartiklar
2451 Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel
24510 Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel
2452 Tillverkning av parfymer och toalettartiklar
24520 Tillverkning av parfymer och toalettartiklar
246 Tillverkning av övriga kemiska produkter
2461 Sprängämnestillverkning
24610 Sprängämnestillverkning
2462 Tillverkning av lim och gelatin
24620 Tillverkning av lim och gelatin
2463 Tillverkning av eteriska oljor
24630 Tillverkning av eteriska oljor
2464 Tillverkning av fotokemiska produkter
24640 Tillverkning av fotokemiska produkter
2465 Tillverkning av inspelningsmedier
24650 Tillverkning av inspelningsmedier
2466 Tillverkning andra kemiska produkter utom konstfibrer
24660 Tillverkning andra kemiska produkter utom konstfibrer
247 Konstfibertillverkning
2470 Konstfibertillverkning
24700 Konstfibertillverkning
25 Tillverkning av gummi- och plastvaror
251 Tillverkning av gummivaror
2511 Tillverkning av däck och slangar
25110 Tillverkning av däck och slangar
2512 Regummering
25120 Regummering
2513 Annan gummivarutillv
25130 Annan gummivarutillv
252 Plastvarutillverkning
2521 Tillverkning av plasthalvfabrikat
25210 Tillverkning av plasthalvfabrikat
2522 Plastförpackningstillv
25220 Plastförpackningstillv
2523 Byggplastvarutillverkning
25230 Byggplastvarutillverkning
2524 Annan plastvarutillv
25240 Annan plastvarutillv
26 Tillv av icke-metalliska mineraliska produkter
261 Glas- o glasvarutillv
2611 Framställning av planglas
26110 Framställning av planglas
2612 Bearbetning av planglas
26120 Bearbetning av planglas
2613 Tillv av buteljer, glasförp och hushållsvaror av glas
26131 Tillverkning av buteljer och glasförpackningar
26132 Tillverkning av hushålls- och prydnadsglas
2614 Tillverkning av glasfiber
26140 Tillverkning av glasfiber
2615 Tillv av andra glasvaror inkl tekniska glasvaror
26150 Tillv av andra glasvaror inkl tekniska glasvaror
262 Tillv av keramiska prod, ej eldfasta för byggändamål
2621 Tillv av keramiska hushålls- o prydn.artiklar
26210 Tillv av keramiska hushålls- o prydn.artiklar
2622 Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar
26220 Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar
2623 Tillverkning av keramiska isolatorer o d
26230 Tillverkning av keramiska isolatorer o d
2624 Tillverkning av andra tekniska keramiska prod
26240 Tillverkning av andra tekniska keramiska prod
2625 Tillv av andra ej eldfasta keramiska prod, ej f byggn
26250 Tillv av andra ej eldfasta keramiska prod, ej f byggn
2626 Tillverkning av eldfasta keramiska produkter
26260 Tillverkning av eldfasta keramiska produkter
263 Tillverkning av keramiska golv- och väggplattor
2630 Tillverkning av keramiska golv- och väggplattor
26300 Tillverkning av keramiska golv- och väggplattor
264 Tillv av murtegel,takpannor o andra byggvaror av tegel
2640 Tillv av murtegel,takpannor o andra byggvaror av tegel
26400 Tillv av murtegel,takpannor o andra byggvaror av tegel
265 Tillverkning av cement, kalk och gips
2651 Tillverkning av cement
26510 Tillverkning av cement
2652 Tillverkning av kalk
26520 Tillverkning av kalk
2653 Tillverkning av gips
26530 Tillverkning av gips
266 Tillverkning av varor av betong, cement och gips
2661 Tillverkning av betongvaror för byggändamål
26611 Tillverkning av lättbetongvaror
26619 Tillverkning av övriga betongvaror för byggändamål
2662 Tillverkning av gipsvaror för byggändamål
26620 Tillverkning av gipsvaror för byggändamål
2663 Tillverkning av fabriksblandad betong
26630 Tillverkning av fabriksblandad betong
2664 Tillverkning av murbruk
26640 Tillverkning av murbruk
2665 Tillverkning av fibercementvaror
26650 Tillverkning av fibercementvaror
2666 Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips
26660 Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips
267 Stenvarutillverkning
2670 Stenvarutillverkning
26701 Tillverkning av stenvaror för byggändamål
26709 Tillverkning av övriga stenvaror
268 Tillverkning av andra icke- metalliska mineraliska prod
2681 Slipmedelstillverkning
26810 Slipmedelstillverkning
2682 Tillverkning av övr icke- metalliska mineraliska prod
26821 Tillverkning av varor av sten- och mineralull
26829 Diverse övr tillv av icke- metalliska mineraliska prod
27 Stål- o metallframställning
271 Framställning av järn, stål ferrolegeringar (EKSG-prod)
2710 Framställning av järn, stål ferrolegeringar (EKSG-prod)
27100 Framställning av järn, stål ferrolegeringar (EKSG-prod)
272 Tillverkning av järn- och stålrör
2721 Tillverkning av gjutjärnsrör
27210 Tillverkning av gjutjärnsrör
2722 Tillverkning av stålrör
27221 Tillverkning av icke-sömlösa stålrör
27222 Tillverkning av sömlösa stålrör
273 Annan prim.bearb järn,stål; framst av ferroleg, ej EKSG
2731 Tillverkning av kalldragen stålstång
27310 Tillverkning av kalldragen stålstång
2732 Tillverkning av kallvalsade stålband
27320 Tillverkning av kallvalsade stålband
2733 Tillverkning av andra kallformade produkter av stål
27330 Tillverkning av andra kallformade produkter av stål
2734 Tillverkning av dragen ståltråd
27340 Tillverkning av dragen ståltråd
2735 Övr primärbearb järn,stål; framställn ferroleg,ej EKSG
27350 Övr primärbearb järn,stål; framställn ferroleg,ej EKSG
274 Framställning av andra metaller än järn
2741 Framställning av ädla metaller
27410 Framställning av ädla metaller
2742 Framställning av aluminium
27420 Framställning av aluminium
2743 Framställning av bly, zink och tenn
27430 Framställning av bly, zink och tenn
2744 Framställning av koppar
27440 Framställning av koppar
2745 Framställning av andra metaller
27450 Framställning av andra metaller
275 Gjutning av järn och metall
2751 Gjutning av järn
27510 Gjutning av järn
2752 Gjutning av stål
27520 Gjutning av stål
2753 Gjutning av lättmetall
27530 Gjutning av lättmetall
2754 Gjutning av andra metaller
27540 Gjutning av andra metaller
28 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater
281 Byggnadsmetallvarutillv
2811 Tillverkning av metallstommar o delar därav
28110 Tillverkning av metallstommar o delar därav
2812 Tillverkning av byggnadselement av metall
28120 Tillverkning av byggnadselement av metall
282 Tillv av cist,tankar,kar, radiator,pannor centr.uppv
2821 Tillv av cisterner, tankar, kar o a behållare av metall
28210 Tillv av cisterner, tankar, kar o a behållare av metall
2822 Tillv av radiatorer och pannor f centraluppvärmning
28220 Tillv av radiatorer och pannor f centraluppvärmning
283 Tillv av ånggeneratorer utom pannor f centr.uppv
2830 Tillv av ånggeneratorer utom pannor f centr.uppv
28300 Tillv av ånggeneratorer utom pannor f centr.uppv
284 Smidn, pressn, prägl, valsn av metall; pulvermetallurgi
2840 Smidn, pressn, prägl, valsn av metall; pulvermetallurgi
28400 Smidn, pressn, prägl, valsn av metall; pulvermetallurgi
285 Beläggning och överdragning av metall; metallegoarbeten
2851 Beläggning och överdragning av metall
28510 Beläggning och överdragning av metall
2852 Metallegoarbeten
28520 Metallegoarbeten
286 Tillv av bestick, verktyg o andra järnhandelsvaror
2861 Tillverkning av bestick
28610 Tillverkning av bestick
2862 Tillverkning av verktyg och redskap
28621 Tillverkning av formverktyg
28622 Tillverkning av skärverktyg
28629 Tillverkning av övriga verktyg och redskap
2863 Tillverkning av lås och gångjärn
28630 Tillverkning av lås och gångjärn
287 Annan metallvaru- tillverkning
2871 Tillverkning av stålfat o d behållare
28710 Tillverkning av stålfat o d behållare
2872 Tillverkning av lättmetallförpackningar
28720 Tillverkning av lättmetallförpackningar
2873 Tillverkning av metalltrådvaror
28730 Tillverkning av metalltrådvaror
2874 Tillverkning av nitar, skruvar, kedjor och fjädrar
28740 Tillverkning av nitar, skruvar, kedjor och fjädrar
2875 Övrig metallvarutillv
28751 Tillv av diskbänk,sanitets- gods av metall f byggändam
28759 Diverse övrig metallvarutillverkning
29 Tillv av maskiner som ej ingår i annan underavd
291 Tillv av maskin f alstrande o anv av mek kraft,ej motor
2911 Tillv av motorer o turbiner utom f luftfartyg o fordon
29110 Tillv av motorer o turbiner utom f luftfartyg o fordon
2912 Tillverkning av pumpar och kompressorer
29120 Tillverkning av pumpar och kompressorer
2913 Tillverkning av kranar och ventiler
29130 Tillverkning av kranar och ventiler
2914 Tillv av lager,kugghjul o a delar för kraftöverföring
29140 Tillv av lager,kugghjul o a delar för kraftöverföring
292 Tillverkning av andra maskiner f allmänt ändamål
2921 Tillverkning av ugnar och brännare
29210 Tillverkning av ugnar och brännare
2922 Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar
29220 Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar
2923 Tillv av maskin o apparat f kyla o ventilat, ej hushåll
29230 Tillv av maskin o apparat f kyla o ventilat, ej hushåll
2924 Övrig tillverkning av maskiner f allmänt ändamål
29240 Övrig tillverkning av maskiner f allmänt ändamål
293 Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner
2931 Tillverkning av traktorer
29310 Tillverkning av traktorer
2932 Tillverkning av andra jord- och skogsbruksmaskiner
29320 Tillverkning av andra jord- och skogsbruksmaskiner
294 Tillverkning av verktygsmaskiner
2940 Tillverkning av verktygsmaskiner
29401 Tillverkning av träbearbetningsmaskiner
29402 Tillverkning av svets- och lödningsmaskiner
29409 Tillverkning av övriga verktygsmaskiner
295 Tillverkning av andra specialmaskiner
2951 Tillverkning av maskiner för metallurgi
29510 Tillverkning av maskiner för metallurgi
2952 Tillverkning av gruv-,bergbrytnings- o byggmaskiner
29520 Tillverkning av gruv-,bergbrytnings- o byggmaskiner
2953 Tillv av maskin f framst av livsmedel,dryck,tobaksvaror
29530 Tillv av maskin f framst av livsmedel,dryck,tobaksvaror
2954 Tillv av maskiner f prod av textil-,beklädnads-,läderv
29540 Tillv av maskiner f prod av textil-,beklädnads-,läderv
2955 Tillv av maskin för prod av massa, papper och papp
29550 Tillv av maskin för prod av massa, papper och papp
2956 Tillverkning av övriga specialmaskiner
29561 Tillverkning av plast- och gummibearbetningsmaskiner
29569 Diverse övrig tillverkning av specialmaskiner
296 Tillverkning av vapen och ammunition
2960 Tillverkning av vapen och ammunition
29600 Tillverkning av vapen och ammunition
297 Tillv av hushållsmaskin och -apparat ej i annan huvudgr
2971 Tillverkning av elektriska hushållsmaskin o -apparater
29711 Tillv av kyl- och frysskåp, tvättmaskiner o a vitvaror
29719 Tillv av övr elektr hus- hållsmaskiner o apparater
2972 Tillv av icke-elektr hus- hållsmaskiner o apparater
29720 Tillv av icke-elektr hus- hållsmaskiner o apparater
30 Tillverkning av kontorsmaskiner och datorer
300 Tillverkning av kontorsmaskiner och datorer
3001 Tillverkning av kontorsmaskiner
30010 Tillverkning av kontorsmaskiner
3002 Tillv av datorer och annan informationsbeh.utrustning
30020 Tillv av datorer och annan informationsbeh.utrustning
31 Tillv av andra elektriska maskiner och artiklar
311 Tillv av elmotor, generator och transformatorer
3110 Tillv av elmotor, generator och transformatorer
31100 Tillv av elmotor, generator och transformatorer
312 Tillv av eldistributions- och elkontrollapparater
3120 Tillv av eldistributions- och elkontrollapparater
31200 Tillv av eldistributions- och elkontrollapparater
313 Tillverkning av elektrisk tråd och kabel
3130 Tillverkning av elektrisk tråd och kabel
31300 Tillverkning av elektrisk tråd och kabel
314 Batteri- och ackumulatortillverkning
3140 Batteri- och ackumulatortillverkning
31400 Batteri- och ackumulatortillverkning
315 Tillv av belysningsarmatur, glödlampor och lysrör
3150 Tillv av belysningsarmatur, glödlampor och lysrör
31501 Tillverkning av belysningsarmatur
31502 Glödlamps- och lysrörstillverkning
316 Övrig tillverkning av elapparatur
3161 Tillv av övrig elapparatur för motorer och motorfordon
31610 Tillv av övrig elapparatur för motorer och motorfordon
3162 Diverse övrig tillverkning av elapparatur
31620 Diverse övrig tillverkning av elapparatur
32 Tillverkning av teleprodukter
321 Tillverkning av elektroniska komponenter
3210 Tillverkning av elektroniska komponenter
32100 Tillverkning av elektroniska komponenter
322 Tillv av radio o TV-sändare trådtelefoni o telegrafiapp
3220 Tillv av radio o TV-sändare trådtelefoni o telegrafiapp
32200 Tillv av radio o TV-sändare trådtelefoni o telegrafiapp
323 Tillv av radio- o TV-mott, app f ljud- o videosignaler
3230 Tillv av radio- o TV-mott, app f ljud- o videosignaler
32300 Tillv av radio- o TV-mott, app f ljud- o videosignaler
33 Tillv av precisions-, medicinska o optiska instr; ur
331 Tillv medicinsk, kirurgisk o ortopedisk utrustning
3310 Tillv medicinsk, kirurgisk o ortopedisk utrustning
33101 Tillverkning av medicinsk utrustning och instrument
33102 Tillverkning av tandproteser
332 Tillv av instr, app f mätn, kontr, provn,ej processtyrn
3320 Tillv av instr, app f mätn, kontr, provn,ej processtyrn
33200 Tillv av instr, app f mätn, kontr, provn,ej processtyrn
333 Tillv av instr för styrning av industriella processer
3330 Tillv av instr för styrning av industriella processer
33300 Tillv av instr för styrning av industriella processer
334 Tillverkning av optiska instrument o fotoutrustning
3340 Tillverkning av optiska instrument o fotoutrustning
33400 Tillverkning av optiska instrument o fotoutrustning
335 Urtillverkning
3350 Urtillverkning
33500 Urtillverkning
34 Tillverkning av motorfordon släpfordon o påhängsvagnar
341 Motorfordonstillverkning
3410 Motorfordonstillverkning
34100 Motorfordonstillverkning
342 Tillv av karosseri f motor- fordon;släpford,påhängsvagn
3420 Tillv av karosseri f motor- fordon;släpford,påhängsvagn
34200 Tillv av karosseri f motor- fordon;släpford,påhängsvagn
343 Tillv av delar o tillbehör till motorfordon o motorer
3430 Tillv av delar o tillbehör till motorfordon o motorer
34300 Tillv av delar o tillbehör till motorfordon o motorer
35 Tillverkning av andra transportmedel
351 Byggande och reparation av fartyg och båtar
3511 Byggande och reparation av fartyg
35110 Byggande och reparation av fartyg
3512 Byggande och reparation av fritidsbåtar
35120 Byggande och reparation av fritidsbåtar
352 Tillverkning av rälsfordon
3520 Tillverkning av rälsfordon
35200 Tillverkning av rälsfordon
353 Tillverkning av luftfartyg och rymdfarkoster
3530 Tillverkning av luftfartyg och rymdfarkoster
35300 Tillverkning av luftfartyg och rymdfarkoster
354 Tillverkning av motorcyklar och cyklar
3541 Tillverkning av motorcyklar
35410 Tillverkning av motorcyklar
3542 Tillverkning av cyklar
35420 Tillverkning av cyklar
3543 Tillverkning av invalidfordon
35430 Tillverkning av invalidfordon
355 Övrig transportmedelstillverkning
3550 Övrig transportmedelstillverkning
35500 Övrig transportmedelstillverkning
36 Tillverkning av möbler; annan tillverkning
361 Tillverkning av möbler
3611 Tillverkning av sittmöbler och säten
36110 Tillverkning av sittmöbler och säten
3612 Tillverkning av andra kontors- och butiksmöbler
36120 Tillverkning av andra kontors- och butiksmöbler
3613 Tillverkning av andra köksmöbler
36130 Tillverkning av andra köksmöbler
3614 Tillverkning av andra möbler
36140 Tillverkning av andra möbler
3615 Tillverkning av madrasser
36150 Tillverkning av madrasser
362 Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror
3621 Prägling av mynt och medaljer
36210 Prägling av mynt och medaljer
3622 Tillv av smycken och andra guld- och silversmedsvaror
36220 Tillv av smycken och andra guld- och silversmedsvaror
363 Tillverkning av musikinstrument
3630 Tillverkning av musikinstrument
36300 Tillverkning av musikinstrument
364 Tillverkning av sportartiklar
3640 Tillverkning av sportartiklar
36400 Tillverkning av sportartiklar
365 Tillverkning av spel och leksaker
3650 Tillverkning av spel och leksaker
36500 Tillverkning av spel och leksaker
366 Diverse övrig tillverkning
3661 Tillverkning av bijouterivaror
36610 Tillverkning av bijouterivaror
3662 Tillverkning av borstbinderiarbeten
36620 Tillverkning av borstbinderiarbeten
3663 Diverse annan tillverkning
36630 Diverse annan tillverkning
37 Återvinning
371 Återvinning av skrot och avfall av metall
3710 Återvinning av skrot och avfall av metall
37100 Återvinning av skrot och avfall av metall
372 Återvinning av skrot och avfall av icke-metall
3720 Återvinning av skrot och avfall av icke-metall
37200 Återvinning av skrot och avfall av icke-metall
40 El-, gas-, ång- och hetvattenförsörjning
401 Elförsörjning
4010 Elförsörjning
40100 Elförsörjning
402 Gasförsörjn; distr av gasformiga bränslen via rörnät
4020 Gasförsörjn; distr av gasformiga bränslen via rörnät
40200 Gasförsörjn; distr av gasformiga bränslen via rörnät
403 Ång- och hetvattenförsörjning m m
4030 Ång- och hetvattenförsörjning m m
40300 Ång- och hetvattenförsörjning m m
41 Vattenförsörjning
410 Vattenförsörjning
4100 Vattenförsörjning
41000 Vattenförsörjning
45 Byggverksamhet
451 Mark- och grundarbeten
4511 Rivning av hus; markarbeten
45110 Rivning av hus; markarbeten
4512 Markundersökning
45120 Markundersökning
452 Bygg- och anläggningsarbeten
4521 Uppförande av hus och andra byggnadsverk
45211 Byggande av hus
45212 Uppförande av andra byggnadsverk
4522 Takarbeten
45221 Takarbeten av plåt
45229 Övriga takarbeten
4523 Anläggning av vägar, flygfält o idrottsanläggn
45230 Anläggning av vägar, flygfält o idrottsanläggn
4524 Vattenbyggnad
45240 Vattenbyggnad
4525 Andra bygg- och anläggningsarbeten
45250 Andra bygg- och anläggningsarbeten
453 Bygginstallationer
4531 Elinstallationer
45310 Elinstallationer
4532 Isoleringsarbeten
45320 Isoleringsarbeten
4533 VVS-arbeten
45331 Värme- och sanitetsarbeten
45332 Ventilationsarbeten
45333 Kyl- och frysinstallationsarbeten
45339 Övriga VVS-arbeten
4534 Andra bygginstallationer
45340 Andra bygginstallationer
454 Slutbehandling av byggnader
4541 Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten
45410 Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten
4542 Byggnadssnickeriarbeten
45420 Byggnadssnickeriarbeten
4543 Golv- och väggbeläggningsarbeten
45430 Golv- och väggbeläggningsarbeten
4544 Måleri- och glasmästeriarbeten
45441 Måleriarbeten
45442 Glasmästeriarbeten
4545 Annan slutbehandling av byggnader
45450 Annan slutbehandling av byggnader
455 Uthyrn av bygg- och anläggningsmaskiner med förare
4550 Uthyrn av bygg- och anläggningsmaskiner med förare
45500 Uthyrn av bygg- och anlägg ningsmaskiner med förare
50 Handel med o serv av motorfordon; detaljh med drivmed
501 Handel med motorfordon utom motorcyklar
5010 Handel med motorfordon utom motorcyklar
50101 Handel med lastbilar, bussar och specialbilar
50102 Handel med personbilar
50103 Handel med husvagnar och husbilar
502 Underhåll och reparation av motorfordon, ej motorcyklar
5020 Underhåll och reparation av motorfordon, ej motorcyklar
50201 Bilservice,ej specialiserad
50202 Bilplåt- och billackreparationer
50203 Installationer och rep av bilel och bilelektronik
50204 Däckservice
503 Handel m reservd o tillbeh till motorf, ej motorcyklar
5030 Handel m reservd o tillbeh till motorf, ej motorcyklar
50301 Partih m reservd o tillbeh till motorf, ej motorcyklar
50302 Detaljh m reservd o tillbeh till motorf, ej motorcyklar
504 Handel o service motorcykl inkl reservdelar o tillbeh
5040 Handel o service motorcykl inkl reservdelar o tillbeh
50400 Handel o service motorcykl inkl reservdelar o tillbeh
505 Detaljhandel med drivmedel
5050 Detaljhandel med drivmedel
50500 Detaljhandel med drivmedel
51 Parti- och agenturhandel utom med motorfordon
511 Agenturhandel utom med motorfordon
5111 Agenturh m jordbr.råvaror, djur,text.råvar o -halvfabr
51110 Agenturh m jordbr.råvaror, djur,text.råvar o -halvfabr
5112 Agenturh m bränsle, malm, metaller o ind.kemikalier
51120 Agenturh m bränsle, malm, metaller o ind.kemikalier
5113 Agenturhandel med virke och byggmaterial
51130 Agenturhandel med virke och byggmaterial
5114 Agenturh m maskiner, indust utrustn, fartyg, luftfartyg
51141 Agenturh m maskin, ind.utr, fartyg etc, ej datorer m m
51142 Agenturhandel med kontorsutrustning o datorer
5115 Agenturh m möbler,hushålls- och järnhandelsvaror
51150 Agenturh m möbler,hushålls- och järnhandelsvaror
5116 Agenturhandel med textilier kläder, skodon o lädervaror
51160 Agenturhandel med textilier kläder, skodon o lädervaror
5117 Agenturhandel med livsmedel drycker och tobak
51170 Agenturhandel med livsmedel drycker och tobak
5118 Agenturhandel med annat specialsortiment
51180 Agenturhandel med annat specialsortiment
5119 Agenturhandel med blandat sortiment
51190 Agenturhandel med blandat sortiment
512 Partihandel med jordbruks- råvaror och levande djur
5121 Partihandel med spannmål, utsäde och djurfoder
51210 Partihandel med spannmål, utsäde och djurfoder
5122 Partihandel med blommor och växter
51220 Partihandel med blommor och växter
5123 Partihandel med levande djur
51230 Partihandel med levande djur
5124 Partihandel med hudar, skinn och läder
51240 Partihandel med hudar, skinn och läder
5125 Partihandel med råtobak
51250 Partihandel med råtobak
513 Partihandel med livsmedel, drycker och tobak
5131 Partihandel med frukt och grönsaker
51310 Partihandel med frukt och grönsaker
5132 Partihandel med kött och köttvaror
51320 Partihandel med kött och köttvaror
5133 Partih med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett
51330 Partih med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett
5134 Partih med alkoholhaltiga och andra drycker
51340 Partih med alkoholhaltiga och andra drycker
5135 Partihandel med tobak
51350 Partihandel med tobak
5136 Partihandel med socker, choklad o sockerkonfektyrer
51360 Partihandel med socker, choklad o sockerkonfektyrer
5137 Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor
51370 Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor
5138 Partih m andra livsmedel, bl a fisk- skal- o blötdjur
51380 Partih m andra livsmedel, bl a fisk- skal- o blötdjur
5139 Icke spec partihandel med livsmedel, drycker o tobak
51390 Icke spec partihandel med livsmedel, drycker o tobak
514 Partihandel med hushållsvaror
5141 Partihandel med textilier
51410 Partihandel med textilier
5142 Partihandel med kläder och skodon
51420 Partihandel med kläder och skodon
5143 Partih m hushållsapparater, radio- och TV-varor
51431 Partih med hushållsmaskiner och -apparater
51432 Partihandel med radio- och TV-apparater
51433 Partihandel med fonogram o videokassetter
51434 Partihandel med elartiklar
5144 Partih med glas och porslin tapeter, rengöringsmedel
51440 Partih med glas och porslin tapeter, rengöringsmedel
5145 Partihandel med parfym och kosmetika
51450 Partihandel med parfym och kosmetika
5146 Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror
51460 Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror
5147 Partihandel med andra hushållsvaror
51471 Partihandel med möbler och inredningsvaror
51472 Partihandel med sport- och fritidsartiklar
51473 Partihandel med kontorsförbrukningsvaror
51479 Partihandel med övriga hushållsvaror
515 Partih m insatsvara,ej från jordbruket,samt avfallsprod
5151 Partihandel med bränslen
51510 Partihandel med bränslen
5152 Partihandel med metaller och metallmalmer
51520 Partihandel med metaller och metallmalmer
5153 Partihandel m virke, andra byggmaterial o sanitetsgods
51530 Partihandel m virke, andra byggmaterial o sanitetsgods
5154 Partih med järnhandelsvaror och VVS-armatur
51541 Partihandel med järnhandelsvaror
51542 Partihandel med VVS-armatur
5155 Partihandel med kemiska produkter
51550 Partihandel med kemiska produkter
5156 Partihandel med andra insatsvaror
51561 Partihandel med industriförnödenheter
51562 Partihandel med emballage
51569 Partihandel med övriga insatsvaror
5157 Partihandel med avfallsprodukter och skrot
51570 Partihandel med avfallsprodukter och skrot
516 Partihandel med maskiner och utrustning
5161 Partihandel med verktygsmaskiner
51610 Partihandel med verktygsmaskiner
5162 Partihandel med bygg- och anläggningsmaskiner
51620 Partihandel med bygg- och anläggningsmaskiner
5163 Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner
51630 Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner
5164 Partih med kontorsmaskiner och kontorsutrustning
51640 Partih med kontorsmaskiner och kontorsutrustning
5165 Partih m andra maskiner för industri, handel o sjöfart
51651 Partihandel med mät- och precisionsinstrument
51652 Partihandel med datoriserad materialhanteringsutrustn
51653 Partihandel m teleprodukter och elektronikkomponenter
51659 Partih m övriga maskiner f industri, handel o sjöfart
5166 Partih m maskiner o verktyg f jordbruk inkl traktorer
51660 Partih m maskiner o verktyg f jordbruk inkl traktorer
517 Övrig partihandel
5170 Övrig partihandel
51700 Övrig partihandel
52 Detaljh, ej med motorf; rep hushållsart o personl art
521 Detaljhandel med brett sortiment
5211 Detaljh m brett sortiment, mest livsm, drycker o tobak
52111 Varuhus- och stormarknadsh, mest livsm, drycker o tobak
52112 Livsmedelsh m brett sortim, ej varuhus el stormarknad
5212 Annan detaljhandel med brett sortiment
52121 Annan varuhus- och stormarknadshandel
52129 Övrig detaljhandel med brett sortiment
522 Specialiserad butiksh med livsmedel, drycker o tobak
5221 Butikshandel med frukt och grönsaker
52210 Butikshandel med frukt och grönsaker
5222 Butikshandel med kött och charkuterier
52220 Butikshandel med kött och charkuterier
5223 Butikshandel med fisk, skal- och blötdjur
52230 Butikshandel med fisk, skal- och blötdjur
5224 Butiksh m bröd, konditorivaror och konfektyrer
52241 Butikshandel med bröd och konditorivaror
52242 Butikshandel med konfektyrer
5225 Butiksh med alkoholhaltiga och andra drycker
52250 Butiksh med alkoholhaltiga och andra drycker
5226 Tobakshandel
52260 Tobakshandel
5227 Annan specialiserad butikshandel med livsmedel
52271 Butikshandel med hälsokost
52279 Övrig specialiserad butikshandel med livsmedel
523 Butiksh m läkem, sjukv.art, kosmetika, hygienartiklar
5231 Apotekshandel
52310 Apotekshandel
5232 Butikshandel med sjukvårdsartiklar
52320 Butikshandel med sjukvårdsartiklar
5233 Butikshandel med kosmetika och hygienartiklar
52330 Butikshandel med kosmetika och hygienartiklar
524 Övrig specialiserad butikshandel med nya varor
5241 Butikshandel med textilier
52410 Butikshandel med textilier
5242 Butikshandel med kläder
52421 Butikshandel med herr-, dam- o barnkläder, blandat
52422 Butikshandel med herrkläder
52423 Butikshandel med damkläder
52424 Butikshandel med barnkläder
52425 Butikshandel med pälsar
5243 Butikshandel med skodon och lädervaror
52431 Butikshandel med skodon
52432 Butikshandel med väskor, reseffekter och lädervaror
5244 Butiksh m möbler, belysn- och bosättningsartiklar
52441 Butikshandel med möbler och mattor
52442 Butikshandel med inredningstextilier
52443 Butiksh med glas, porslin och andra bosättningsvaror
52444 Butikshandel med elartiklar
5245 Butiksh m hushållsapparater samt radio- och TV-varor
52451 Butiksh m hushållsmaskiner och hushållsapparater
52452 Butikshandel med radio- och TV-apparater
52453 Butikshandel med fonogram och videokassetter
52454 Butikshandel med musikinstrument och noter
5246 Butiksh m järnhandelsvaror, färger och glas
52461 Butikshandel m järnhandels- bygg- och VVS-varor
52462 Butikshandel med färger
5247 Butikshandel med böcker, tidningar o pappersvaror
52471 Butikshandel med böcker och pappersvaror
52472 Butikshandel med tidningar
5248 Annan specialiserad butikshandel del 1
52481 Butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar
52482 Butikshandel med fotoutrustning; fotoservice
52483 Butikshandel med ur
52484 Butikshandel med guldsmedsvaror och smycken
52485 Butikshandel med sport- och fritidsartiklar
52486 Butikshandel med leksaker
52487 Butikshandel med blommor och andra växter
52488 Butikshandel med smådjur
5249 Annan specialiserad butikshandel del 2
52491 Butikshandel med konst; galleriverksamhet
52492 Butikshandel med mynt och frimärken
52493 Butiksh m datorer, kontorsmaskiner o programvara
52494 Butikshandel med telekommunikationsutrustn
52495 Butikshandel med tapeter och golvbeläggningar
52496 Detaljhandel med båtar och båttillbehör
52499 Övrig specialiserad butikshandel
525 Butikshandel m antikviteter och andra begagnade varor
5250 Butikshandel m antikviteter och andra begagnade varor
52501 Butikshandel m antikviteter och begagnade böcker
52509 Butikshandel med övriga begagnade varor
526 Detaljhandel, ej i butik
5261 Postorderhandel
52611 Postorderhandel, brett sortiment
52612 Postorderhandel med textilier och konfektion
52613 Postorderhandel med sport- och fritidsutrustning
52614 Postorderhandel med böcker och andra mediavaror
52615 Postorderhandel med bosättningsvaror
52619 Postorderhandel med övriga varor
5262 Torg- och marknadshandel
52621 Torg- och marknadshandel med livsmedel
52629 Torg- och marknadshandel med övriga varor
5263 Annan detaljhandel, ej i butik
52631 Provisionshandel
52632 Ambulerande och tillfällig handel med livsmedel
52633 Ambulerande och tillfällig handel med övriga varor
52639 Övrig detaljhandel, ej i butik
527 Rep av hushållsartiklar och personliga artiklar
5271 Reparation av skodon och andra lädervaror
52710 Reparation av skodon och andra lädervaror
5272 Reparation av elektriska hushållsartiklar
52720 Reparation av elektriska hushållsartiklar
5273 Reparation av ur och guldsmedsvaror
52730 Reparation av ur och guldsmedsvaror
5274 Annan rep av hushållsartikl och personliga artiklar
52740 Annan rep av hushållsartikl och personliga artiklar
55 Hotell- och restaurang- verksamhet
551 Hotellverksamhet
5511 Hotellverksamhet med restaurangrörelse
55111 Hotellverks m restaurang utom konferensanläggningar
55112 Drift av konferens- anläggningar
5512 Hotellverksamhet utan restaurangrörelse
55120 Hotellverksamhet utan restaurangrörelse
552 Campingplatsverksamhet och annan logiverksamhet
5521 Vandrarhemsverksamhet m m
55210 Vandrarhemsverksamhet m m
5522 Campingplatsverksamhet m m
55220 Campingplatsverksamhet m m
5523 Stugbyverksamhet m m
55230 Stugbyverksamhet m m
553 Restaurangverksamhet
5530 Restaurangverksamhet
55300 Restaurangverksamhet
554 Barverksamhet
5540 Barverksamhet
55400 Barverksamhet
555 Drift av personalmatsalar, catering o centralköksverks
5551 Drift av personalmatsalar
55510 Drift av personalmatsalar
5552 Catering och centralköksverksamhet
55521 Catering för transportsektorn
55522 Centralköksverksamhet för sjukhus
55523 Centralköksverks f skolor, omsorgs- o a institutioner
55529 Övrig catering
60 Landtransport; transport i rörsystem
601 Järnvägstransport
6010 Järnvägstransport
60100 Järnvägstransport
602 Övrig landtransport
6021 Annan linjebunden landtransport av passagerare
60211 Kollektivtrafikverksamhet
60212 Linjebussverksamhet
6022 Taxitrafik
60220 Taxitrafik
6023 Annan landtransport av passagerare
60230 Annan landtransport av passagerare
6024 Vägtransport av gods
60240 Vägtransport av gods
603 Transporter i rörsystem
6030 Transporter i rörsystem
60300 Transporter i rörsystem
61 Sjötransport
611 Transport över hav, kustsjöfart
6110 Transport över hav, kustsjöfart
61101 Färjtrafik över hav
61102 Övrig havs- och kustsjöfart
612 Sjöfart på inre vattenvägar
6120 Sjöfart på inre vattenvägar
61200 Sjöfart på inre vattenvägar
62 Lufttransport
621 Reguljär lufttransport
6210 Reguljär lufttransport
62100 Reguljär lufttransport
622 Icke reguljär lufttransport
6220 Icke reguljär lufttransport
62200 Icke reguljär lufttransport
623 Rymdfart
6230 Rymdfart
62300 Rymdfart
63 Stödtjänster till transport resebyråverksamhet
631 Godshantering och magasinering
6311 Godshantering
63110 Godshantering
6312 Varulagring och magasinering
63120 Varulagring och magasinering
632 Övriga stödtjänster till transport
6321 Övriga stödtjänster till landtransport
63210 Övriga stödtjänster till landtransport
6322 Övriga stödtjänster till sjöfart
63220 Övriga stödtjänster till sjöfart
6323 Övriga stödtjänster till luftfart
63230 Övriga stödtjänster till luftfart
633 Arrangerande o försäljning av resor; turistservice
6330 Arrangerande o försäljning av resor; turistservice
63301 Arrangerande av resor
63302 Försäljning av resor
63303 Turistservice
634 Annan transportförmedling
6340 Annan transportförmedling
63400 Annan transportförmedling
64 Post- och telekommunikationer
641 Postbefordran
6411 Postbefordran via postverket
64110 Postbefordran via postverket
6412 Annan postbefordran
64120 Annan postbefordran
642 Telekommunikation
6420 Telekommunikation
64201 Nätdrift
64202 Radiering
64203 Kabel-TV-drift
65 Finansförmedl,ej försäkring och pensionsfondsverksamhet
651 Bankverksamhet
6511 Centralbanksverksamhet
65110 Centralbanksverksamhet
6512 Annan bankverksamhet
65120 Annan bankverksamhet
652 Annan finansförmedling
6521 Finansiell leasing
65210 Finansiell leasing
6522 Annan kreditgivning
65220 Annan kreditgivning
6523 Annan finansiell verksamhet
65231 Investmentbolagsverksamhet
65232 Aktiefonds-, räntefonds- o valutafondsverksamhet m m
66 Försäkr o pensionsfondverks utom obl socialförsäkring
660 Försäkr o pensionsfondverks utom obl socialförsäkring
6601 Livförsäkring
66011 Fondförsäkring
66012 Övrig livförsäkring
6602 Pensionsfondsverksamhet
66020 Pensionsfondsverksamhet
6603 Skadeförsäkring
66030 Skadeförsäkring
67 Stödtjänster till finansiell verksamhet
671 Stödtjänster t finansförm, ej försäkr o pensionf.verks
6711 Administrativa stödtjänster till finansförmedling
67110 Administrativa stödtjänster till finansförmedling
6712 Handel med och förvaltning av värdepapper
67120 Handel med och förvaltning av värdepapper
6713 Andra stödtjänster till finansförmedling
67130 Andra stödtjänster till finansförmedling
672 Stödtjänster t försäkring och pensionsfondsverksamhet
6720 Stödtjänster t försäkring och pensionsfondsverksamhet
67201 Försäkringsmäklarverksamhet
67202 Övriga stödtjänster till försäkring
70 Fastighetsverksamhet
701 Exploatering av och handel med egna fastigheter
7011 Markexploatering
70110 Markexploatering
7012 Handel med egna fastigheter
70120 Handel med egna fastigheter
702 Uthyrning av egna fastigheter
7020 Uthyrning av egna fastigheter
70201 Uthyrning av bostäder
70202 Uthyrning av industrilokaler
70203 Uthyrning av andra lokaler
70204 Förvaltning i bostadsrättsföreningar
70209 Övrig fastighetsförvaltning
703 Fastighetsförmedling och fastighetsförv på uppdrag
7031 Fastighetsförmedling
70310 Fastighetsförmedling
7032 Fastighetsförvaltning på uppdrag
70321 Förvaltning i rikskooperativ regi
70329 Övrig fastighetsförvaltning på uppdrag
71 Uth ford o mask,ej förare, hush.art,varor f pers bruk
711 Biluthyrning
7110 Biluthyrning
71100 Biluthyrning
712 Uthyrning av andra transportmedel
7121 Uthyrning av andra landtransportmedel
71210 Uthyrning av andra landtransportmedel
7122 Uthyrning av fartyg
71220 Uthyrning av fartyg
7123 Uthyrning av flygplan
71230 Uthyrning av flygplan
713 Uthyrning av maskiner och utrustning
7131 Uthyrning av jordbruksmaskiner o jordbruksredskap
71310 Uthyrning av jordbruksmaskiner o jordbruksredskap
7132 Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner
71320 Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner
7133 Uthyrn av kontorsmaskiner o kontorsutr inkl datorer
71330 Uthyrn av kontorsmaskiner o kontorsutr inkl datorer
7134 Annan uthyrning av maskiner och utrustning
71340 Annan uthyrning av maskiner och utrustning
714 Uthyrn av hushållsartiklar o varor för personligt bruk
7140 Uthyrn av hushållsartiklar o varor för personligt bruk
71401 Videofilmuthyrning
71402 Uthyrning av andra varor f personligt och hushållsbruk
72 Databehandlingsverksamhet
721 Konsultverksamhet avseende maskinvara
7210 Konsultverksamhet avseende maskinvara
72100 Konsultverksamhet avseende maskinvara
722 Konsultverksamhet avseende system- och programvara
7220 Konsultverksamhet avseende system- och programvara
72201 Datakonsultverksamhet
72202 Programvaruproduktion
723 Databehandling
7230 Databehandling
72300 Databehandling
724 Databasverksamhet
7240 Databasverksamhet
72400 Databasverksamhet
725 Underh o rep av kontors- o bokf.maskin o databeh.utr
7250 Underh o rep av kontors- o bokf.maskin o databeh.utr
72500 Underh o rep av kontors- o bokf.maskin o databeh.utr
726 Övrig datoranknuten verksamhet
7260 Övrig datoranknuten verksamhet
72600 Övrig datoranknuten verksamhet
73 Forskning o utveckling(FoU)
731 Naturvetenskapl,teknisk FoU
7310 Naturvetenskapl,teknisk FoU
73101 Naturvetenskaplig FoU
73102 Teknisk FoU
73103 Medicinsk FoU
73104 Lantbruksvetenskaplig FoU
73105 Tvärvetenskaplig FoU med tyngdp nat.vet o teknik
732 Samhällsvetenskaplig och humanistisk FoU
7320 Samhällsvetenskaplig och humanistisk FoU
73201 Samhällsvetenskaplig FoU
73202 Humanistisk FoU
73203 Tvärvetenskaplig FoU med tyngdp sam.vet o humaniora
74 Andra företagstjänster
741 Juridisk och ekonomisk konsultverks, holdingverks
7411 Juridisk verksamhet
74111 Advokatbyråverksamhet m m
74112 Patentbyråverksamhet m m
7412 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning
74120 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning
7413 Marknads- och opinionsundersökning
74130 Marknads- och opinionsundersökning
7414 Konsultverks avs företags organisation, informat m m
74140 Konsultverks avs företags organisation, informat m m
7415 Holdingverksamhet
74150 Holdingverksamhet
742 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o d
7420 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o d
74201 Arkitektverksamhet
74202 Bygg- och annan teknisk konsultverksamhet
743 Teknisk provning och analys
7430 Teknisk provning och analys
74300 Teknisk provning och analys
744 Reklamverksamhet
7440 Reklamverksamhet
74401 Reklambyråverksamhet
74402 Annonsförmedling
74403 Direktreklamverksamhet
74409 Övrig marknadsföringsverksamhet
745 Arbetsförmedling och rekrytering
7450 Arbetsförmedling och rekrytering
74500 Arbetsförmedling och rekrytering
746 Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänst
7460 Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänst
74600 Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänst
747 Rengöring och sotning
7470 Rengöring och sotning
74701 Lokalvård
74702 Sanering och desinfektion
74703 Skorstensfejarverksamhet
748 Övriga företagstjänster
7481 Fotoverksamhet
74811 Porträttfotoverksamhet
74812 Reklamfotoverksamhet
74813 Press- och övrig fotografverksamhet
74814 Fotolaboratorieverksamhet
7482 Förpackningsverksamhet
74820 Förpackningsverksamhet
7483 Kontorsservice och översättningsverksamhet
74830 Kontorsservice och översättningsverksamhet
7484 Diverse andra företagstjänster
74841 Grafisk formgivning och service
74842 Annan formgivning
74843 Inkasso- och kreditkontrollverksamhet
74844 Mäss-, kongress- och dagkonferensverksamhet
74849 Diverse övriga företagstjänster
75 Offentl förvaltn o försvar; obligatorisk socialförsäkr
751 Offentlig förvaltning
7511 Övergripande offentlig förvaltning
75111 Stats- och kommunledning, lagstiftning, normering
75112 Inspektion, kontroll, tillståndsgivning
75113 Skatteförvaltning, indrivning
75114 Samhällelig informationsförsörjning
7512 Adm av vård,utbildn,kultur o annan samhällsservice
75121 Adm av grundskole- och gymnasieskoleutbildning
75122 Adm av högskoleutbildning och forskning
75123 Administration av hälso- och sjukvård
75124 Administration av omsorg och socialtjänst
75125 Administration av program f kultur, miljö, boende m m
7513 Administration av näringslivsprogram
75131 Administration av infrastrukturprogram
75132 Adm av program för jordbruk, skogsbruk o fiske
75133 Administration av arbetsmarknadsprogram
75134 Administration av andra näringslivsprogram
7514 Stöd till offentlig förvaltning
75140 Stöd till offentlig förvaltning
752 Utrikesförvaltning, försvar lagövervakning, brandskydd
7521 Utrikesförvaltning
75211 Handläggning av utrikes ärenden
75212 Biståndsverksamhet
7522 Totalförsvar
75221 Militär operativ ledning
75222 Arméförsvar
75223 Marinförsvar
75224 Flygförsvar
75225 Gemensam verksamhet för det militära försvaret
75226 Civilt försvar och frivilligförsvar
7523 Rättskipning
75231 Åklagarverksamhet
75232 Domstolsverksamhet
75233 Kriminalvård
7524 Polisverksamhet
75240 Polisverksamhet
7525 Brand- och räddningsverksamhet
75250 Brand- och räddningsverksamhet
753 Obligatorisk socialförsäkring
7530 Obligatorisk socialförsäkring
75300 Obligatorisk socialförsäkring
80 Utbildning
801 Grundskoleutbildning
8010 Grundskoleutbildning
80100 Grundskoleutbildning
802 Gymnasial utbildning
8021 Studieförberedande gymnasial utbildning
80210 Studieförberedande gymnasial utbildning
8022 Gymnasial yrkesutbildning
80220 Gymnasial yrkesutbildning
803 Högskoleutbildning
8030 Högskoleutbildning
80301 Högskoleutbildning för tekniska yrken
80302 Högskoleutb f administr, ekonomiska o sociala yrken
80303 Högskoleutbildning för undervisningsyrken
80304 Högskoleutbildning för vårdyrken
80305 Högskoleutbildning för kultur- o informationsyrken
80309 Övrig högskoleutbildning
804 Vuxenutbildning och övrig utbildning
8041 Trafikskoleverksamhet
80410 Trafikskoleverksamhet
8042 Annan vuxenutbildning m m
80421 Kommunal vuxenutbildning
80422 Arbetsmarknadsutbildning
80423 Folkhögskoleutbildning
80424 Studieförbundens och frivilligorg utbildning
80425 Personalutbildning
80426 Kommunala musikskolans utbildning
80427 Utbildningsservice
80429 Övrig utbildning
85 Hälso- o sjukvård, sociala tjänster; veterinärverks
851 Hälso- och sjukvård
8511 Sluten sjukvård
85110 Sluten sjukvård
8512 Öppen hälso- och sjukvård
85120 Öppen hälso- och sjukvård
8513 Tandvård
85130 Tandvård
8514 Annan hälso- och sjukvård
85140 Annan hälso- och sjukvård
852 Veterinärverksamhet
8520 Veterinärverksamhet
85200 Veterinärverksamhet
853 Omsorg och sociala tjänster
8531 Omsorg och sociala tjänster med boende
85311 Vård och service till boende i servicehus o d
85312 Särskild omsorg för psykiskt utvecklingsstörda
85313 Vård och behandling i hem för vård eller boende
85314 Drift av flyktingförläggning
85315 Drift av inackorderingshem
8532 Omsorg och sociala tjänster i öppenvård
85321 Barnomsorg inom förskola
85322 Annan barnomsorg
85323 Äldre- och handikappomsorg
85324 Individ- och familjeomsorg
85325 Humanitär verksamhet
90 Avloppsrening, avfallshantering, renhållning o d
900 Avloppsrening, avfallshantering, renhållning o d
9000 Avloppsrening, avfallshantering, renhållning o d
90001 Avlopps- och reningsverksamhet
90002 Insaml, sort och omlastn av icke miljöfarligt avfall
90003 Kompostering och rötning av icke miljöfarligt avfall
90004 Deponering av icke miljöfarligt avfall
90005 Mottagn, omlastn o mellan- lagr av miljöfarligt avfall
90006 Behandling o slutförvaring av miljöfarligt avfall
90007 Övrig avfallshantering
90008 Gatu- och vägrenhållning o annan sanitär verksamhet
91 Intressebevakning; religiös verksamhet
911 Intr.bevakn inom bransch-, arbetsgivar- och yrkesorg
9111 Intressebev inom bransch- o arbetsgivarorganisationer
91111 Intressebevakning inom branschorganisationer
91112 Intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer
9112 Intressebevakning inom yrkesorganisationer
91120 Intressebevakning inom yrkesorganisationer
912 Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer
9120 Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer
91200 Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer
913 Verks i religiösa samfund och i andra intresseorg
9131 Verksamhet i religiösa samfund
91310 Verksamhet i religiösa samfund
9132 Verksamhet i politiska organisationer
91320 Verksamhet i politiska organisationer
9133 Verksamhet i andra intresseorganisationer
91330 Verksamhet i andra intresseorganisationer
92 Rekreations-, kultur- och sportverksamhet
921 Film- och videoverksamhet
9211 Film- och videoproduktion
92110 Film- och videoproduktion
9212 Film- och videodistribution
92120 Film- och videodistribution
9213 Filmvisning
92130 Filmvisning
922 Radio- och TV- programverksamhet
9220 Radio- och TV-programverksamhet
92200 Radio- och TV- programverksamhet
923 Övrig kulturell verksamhet o underhållningsverksamhet
9231 Konstnärlig, litterär och artistisk verksamhet
92310 Konstnärlig, litterär och artistisk verksamhet
9232 Drift av teatrar,konserthus
92320 Drift av teatrar,konserthus
9233 Nöjesparksverksamhet
92330 Nöjesparksverksamhet
9234 Annan nöjesverksamhet
92340 Annan nöjesverksamhet
924 Nyhetsservice
9240 Nyhetsservice
92400 Nyhetsservice
925 Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m m
9251 Biblioteks- och arkivverksamhet
92511 Folkbiblioteksverksamhet
92512 Forsknings- och specialbiblioteksverksamhet
92513 Arkivverksamhet
9252 Museiverksamhet och kulturminnesvård
92520 Museiverksamhet och kulturminnesvård
9253 Drift av botaniska trädg, djurparker o naturreservat
92530 Drift av botaniska trädg, djurparker o naturreservat
926 Sportverksamhet
9261 Drift av sportanläggningar
92611 Drift av skidsportanläggn
92612 Drift av golfbanor
92613 Drift av motorbanor
92614 Drift av trav- och galoppbanor
92615 Drift av sporthall,idrottsplats o annan sportanläggningar
9262 Annan sportverksamhet
92621 Idrottsutövning
92622 Tävling med hästar
92623 Övrig sportverksamhet
92624 Sportarrangemang
92625 Sportadministration
927 Annan rekreationsverksamhet
9271 Spel- och vadhållningsverks
92710 Spel- och vadhållningsverks
9272 Övrig rekreationsverksamhet
92721 Ridutbildning och uthyrning av hästar
92722 Förvaltning av sportfiskevatten
92729 Diverse övrig rekreationsverksamhet
93 Annan serviceverksamhet
930 Annan serviceverksamhet
9301 Tvätteriverksamhet
93011 Industri- och institutionstvätt
93012 Konsumenttvätt
9302 Hår- och skönhetsvård
93021 Hårvård
93022 Hudvård
9303 Begravningsverksamhet
93030 Begravningsverksamhet
9304 Kroppsvård
93040 Kroppsvård
9305 Övrig serviceverksamhet
93050 Övrig serviceverksamhet
95 Förvärvsarbete i hushåll
950 Förvärvsarbete i hushåll
9500 Förvärvsarbete i hushåll
95000 Förvärvsarbete i hushåll
99 Verks vid internat org, utländska ambassader o d
990 Verks vid internat org, utländska ambassader o d
9900 Verks vid internat org, utländska ambassader o d
99000 Verks vid internat org, utländska ambassader o d

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...