Deklarationsblanketter via SRU (2021)

Om du väljer att skapa en SRU-fil som kan lämnas till Skatteverket kommer den att innehålla uppgifter från följande blanketter, förutsatt att nedanstående blanketter skapats i din deklarationsfil i skatteprogrammet.

Blanketter som visas nedan är de som går att skicka in för beskattningsperioderna 2021 P1-P4. I kolumnen till vänster anges den riktiga blanketten och i mittenkolumnen vilka blankettblock som den är uppdelad på.

Mer information om vilka blanketter som kan lämnas in på SRU-fil hittar du i Skatteverkets broschyr SKV 269.

Blankett Blankettblock Blankettens SKV-nummer Omfattning m.m.
FRI FRI - 2021P4 - Fritextbrev
INK1 INK1 - 2021P4 SKV 2000 Utkast till INK1 som sedan måste signeras i Mina sidor
INK2 INK2 - 2021P4 SKV 2002 Utkast till INK2 som sedan måste signeras i Mina sidor
  INK2R - 2021P4   Sid 2-3 (räkenskapsschema)
  INK2S - 2021P4   Sid 4 (skattemässiga justeringar)
INK3 INK3K - 2021P4 SKV 2003 Sid 2 (kapitalinkomster m m)
  INK3SUF - 2021P4   Sid 3 (särskild uppgift föreningar)
  INK3SUS - 2021P4   Sid 4 (särskild uppgift stiftelser)
  INK3R - 2021P4   Sid 5 (räkenskapsschema)
  INK3S - 2021P4   Sid 7 (skattemässiga justeringar)
INK4 INK4R - 2021P4 SKV 2004 Sid 2-3 (räkenskapsschema)
  INK4S - 2021P4   Sid 4 (skattemässiga justeringar)
  INK4DU - 2021P4   Sid 5 (delägaruppgifter).
N3B N3B - 2021P4 SKV 2167 Andel i handelsbolag för juridisk person (ej dödsbo)
N4 N4 - 2021P4 SKV 2154 Uppskov Näringsverksamhet
N7 N7 - 2021P4 SKV 2170 Övertagande av fonder och fördelningsbelopp
N8 N8 - 2021P4 SKV 2155 Skogs- och substansminskningsavdrag
N9 N9 - 2021P4 SKV 2158 Begränsning av ränteavdrag m.m.
NE NE - 2021P4 SKV 2161 Sid 1 - 2 (näringsuppgifter)
NEA NEA - 2021P4 SKV 2164 Sid 1 - 2 (näringsuppgifter)
N3A N3A - 2021P4 SKV 2153 Andel i handelsbolag för fysisk person och dödsbo.
T1 T1 - 2021P4 SKV 2050 Inkomst av tjänst i vissa fall
T2 T2 - 2021P4 SKV 2051 Inkomstgivande hobby
K2 K2 - 2021P4 SKV 2102 Slutligt uppskov/Återföring av uppskov
K4 K4 - 2021P4 SKV 2104 Försäljning av värdepapper
K5 K5 - 2021P4 SKV 2105 Försäljning av småhus
K6 K6 - 2021P4 SKV 2106 Försäljning av bostadsrätt
K7 K7 - 2021P4 SKV 2107 Försäljning av näringsfastighet
K8 K8 - 2021P4 SKV 2108 Försäljning av näringsbostadsrätt
K9 K9 - 2021P4 SKV 2119 Försäljning/bostadsförmån Oäkta bostadsrätt
K10 K10 - 2021P4 SKV 2110 Delägare i fåmansföretag, kvalificerade andelar
K10A K10A - 2021P4 SKV 2110a Kvalificerade konvertibler, optioner, vinstandelsbevis m.m. i fåmansföretag
K11 K11 - 2021P4 SKV 2111 Investeraravdrag
K12 K12 - 2021P4 SKV 2112 Okvalificerade andelar
K13 K13 - 2021P4 SKV 2113 Andelsbyte, kvalificerade andelar m.m.
K15A K15A - 2021P4 SKV 2115 Avyttring, andel i handelsbolag
K15B K15B - 2021P4 SKV 2116 Avyttring, andel i handelsbolag - näring

Relaterade avsnitt

Skatteverkets broschyr SKV 269
Deklarationsuppgifter till Skatteverket
Skapa SRU-filer
Exportera SRU-filer
Deklarationsblanketter via SRU (2020)