Förmånsvärden beskattningsår 2015

Bilförmån inkomstår 2015

Prisdel 1: 9 % av nybilspriset upp till 7,5 prisbasbelopp (333 750)
Prisdel 2: 20% av nybilspriset över 7,5 prisbasbelopp
Basbeloppsdel: 14 106 kr (31,7 % av årets prisbasbelopp)
Räntedel: 0,675 %
Värde sexårsbilar: 178 000 kr (fyra gånger årets prisbasbelopp)

Kostförmån måltider inkomstår 2015

En fri måltid:  
- lunch eller middag 86 kr
- frukost 43 kr
Helt fri kost (minst tre måltider) 215 kr

Bostadsförmån inkomstår 2015

Område Bostadsförmånsvärdet beräknat per kvadratmeter bostadsyta i
 

kr/månad

kr/år

Stor-Stockholm     97 1 167
Stor-Göteborg      90 1 085
Kommuner i övrigt med mer än 75 000 invånare 85 1 022
Övriga kommuner     78 932  
Bostad belägen utanför Stor-Stockholm, Stor-Göteborg samt utanför annan tätort och dess närområde 70 840  

Förmån av semesterbostad inkomstår 2015

Semesterbostad i Sverige

Saknas hyresmarknad eller föreligger i övrigt svårigheter att göra en objektiv beräkning av värdet med utgångspunkt i marknadsvärdet bör förmån av fri semesterbostad värderas till nedan angivna belopp.

Fjällstuga (lägenhet)

Jul, nyår och vårvinter (febr - april) 3 500 kr
Övrig tid 1 500 kr

Sommarstuga (lägenhet)

Sommar (mitten av juni - mitten av augusti) 3 500 kr
Övrig tid 1 500 kr

Semesterbostad i utlandet

Saknas hyresmarknad eller föreligger i övrigt svårigheter att göra en objektiv beräkning av värdet med utgångspunkt i marknadsvärdet, bör förmån av fri semesterbostad i utlandet värderas till 3 500 kr.

Diverse inkomståret 2015

Räntefritt lön (rörlig ränta): 1,90 %
Julgåvor: 450 kr inkl. moms
Jubileumsgåvor: 1 350 kr inkl. moms
Minnesgåvor: 15 000 kr inkl. moms

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.