Förmånsvärden beskattningsår 2019

Bilförmån inkomstår 2019 (för bilar utanför bonus-malus-systemet)

Prisdel 1

9 % av nybilspriset upp till 7,5 prisbasbelopp (348 750 kr)

Prisdel 2

20% av nybilspriset över 7,5 prisbasbelopp

Basbeloppsdel

31,7 % av årets prisbasbelopp (14 740 kr)

Räntedel

0,3825 % av nybilspriset

Värde sexårsbilar

Fyra gånger årets prisbasbelopp (186 000 kr)

Bilförmån inkomstår 2019 (för bilar inom bonus-malus-systemet)

Prisdel 1

9 % av nybilspriset upp till 7,5 prisbasbelopp (348 750 kr)

Prisdel 2

20% av nybilspriset över 7,5 prisbasbelopp

Basbeloppsdel

29,0 % av årets prisbasbelopp (13 485 kr)

Räntedel

0,3825 % av nybilspriset

Fordonsskatt Bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen

Värde sexårsbilar

Fyra gånger årets prisbasbelopp (186 000 kr)

Kostförmån måltider inkomstår 2019

En fri måltid:

 

- lunch eller middag

98

- frukost

49

Helt fri kost (minst tre måltider)

245

Bostadsförmån inkomstår 2019

Område Bostadsförmånsvärdet beräknat per kvadratmeter bostadsyta i
  kr/månad kr/år

Stor-Stockholm  

106

1 275

Stor-Göteborg

97

1 165

Kommuner i övrigt med mer än 75 000 invånare

92

1 109

Övriga kommuner

82

989

Bostad belägen utanför Stor-Stockholm, Stor-Göteborg samt utanför annan tätort och dess närområde

74

890

 

Förmån av semesterbostad inkomstår 2019

Semesterbostad i Sverige

Saknas hyresmarknad eller föreligger i övrigt svårigheter att göra en objektiv beräkning av värdet med utgångspunkt i marknadsvärdet bör förmån av fri semesterbostad värderas till nedan angivna belopp.

Fjällstuga (lägenhet)

Jul, nyår och vårvinter (febr - april)

3 500 kr

Övrig tid

1 500 kr

Sommarstuga (lägenhet)

Sommar (mitten av juni - mitten av augusti)

3 500 kr

Övrig tid

1 500 kr

Semesterbostad i utlandet

Saknas hyresmarknad eller föreligger i övrigt svårigheter att göra en objektiv beräkning av värdet med utgångspunkt i marknadsvärdet, bör förmån av fri semesterbostad i utlandet värderas till 3 500 kr.

Diverse inkomståret 2019

Räntefritt lån (rörlig ränta)

1,50 %

Julgåvor

450 kr inkl. moms

Jubileumsgåvor

1 350 kr inkl. moms

Minnesgåvor

15 000 kr inkl. moms

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.