Förmånsvärden beskattningsår 2020

Bilförmån inkomstår 2020 (för bilar utanför bonus-malus-systemet)

Prisdel 1 9% av nybilspriset upp till 7,5 prisbasbelopp (354 750 kr)
Prisdel 2 20% av nybilspriset över 7,5 prisbasbelopp
Basbeloppsdel 31,7% av årets prisbasbelopp (14 994 kr)
Räntedel 0,375% av nybilspriset
Värde sexårsbilar Fyra gånger årets prisbasbelopp (189 200 kr)

Bilförmån inkomstår 2020 (för bilar inom bonus-malus-systemet)

Prisdel 1

9% av nybilspriset upp till 7,5 prisbasbelopp (354 750 kr)

Prisdel 2 20% av nybilspriset över 7,5 prisbasbelopp
Basbeloppsdel 29,0% av årets prisbasbelopp (13 717 kr)
Räntedel 0,375% av nybilspriset
Fordonsskatt Bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen
Värde sexårsbilar Fyra gånger årets prisbasbelopp (189 200 kr)

Kostförmån måltider inkomstår 2020

En fri måltid:  
- lunch eller middag 98
- frukost 49
Helt fri kost (minst tre måltider) 245

Bostadsförmån inkomstår 2020

Område Bostadsförmånsvärdet beräknat per kvadratmeter bostadsyta i
  kr/månad kr/år
Stor-Stockholm   110 1 321
Stor-Göteborg 100 1 206
Kommuner i övrigt med mer än 75 000 invånare 96 1 155
Övriga kommuner 84 1 013
Bostad belägen utanför Stor-Stockholm, Stor-Göteborg samt utanför annan tätort och dess närområde 76

912

Förmån av semesterbostad inkomstår 2020 (prognos)

Semesterbostad i Sverige

Saknas hyresmarknad eller föreligger i övrigt svårigheter att göra en objektiv beräkning av värdet med utgångspunkt i marknadsvärdet bör förmån av fri semesterbostad värderas till nedan angivna belopp.

Fjällstuga (lägenhet)

Jul, nyår och vårvinter (febr - april) 3 500 kr
Övrig tid 1 500 kr

Sommarstuga (lägenhet)

Sommar (mitten av juni - mitten av augusti) 3 500 kr
Övrig tid 1 500 kr

Semesterbostad i utlandet

Saknas hyresmarknad eller föreligger i övrigt svårigheter att göra en objektiv beräkning av värdet med utgångspunkt i marknadsvärdet, bör förmån av fri semesterbostad i utlandet värderas till 3 500 kr.

Diverse inkomståret 2020

Räntefritt lån (rörlig ränta) 1,50 % (prognos)
Julgåvor 450 kr inkl. moms
Jubileumsgåvor 1 350 kr inkl. moms
Minnesgåvor 15 000 kr inkl. moms

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.