Förmånsvärden beskattningsår 2022

Bilförmån inkomstår 2022

Generellt om bilens förmånsvärde

Bilförmånsvärdet påverkas bland annat av:

  • bilens nybilspris

  • extrautrustning som inte ingår i nybilspriset, till exempel metalliclack och vinterdäck

  • om bilen är miljöbil

  • om den anställda kör minst 3 000 mil i tjänsten

  • fordonsskatten (gäller bilar med tillverkningsår 2018 eller senare som har tagits i trafik första gången den 1 juli 2018 eller senare).

Mer information finns på Skatteverkets hemsida.

Fordonet registrerades (togs i trafik) första gången före 1 juli 2018

Prisbasbeloppsdel 31,7 procent av ett prisbasbelopp (prisbasbeloppet är 48 300 kronor)
Räntedel Förmånsgrundande pris x 75 procent av statslåneräntan (statslåneräntan är 0,5 procent)
Prisdel 1 9 procent av förmånsgrundande pris upp till 7,5 prisbasbelopp (prisbasbeloppet är 48 300 kronor)
Prisdel 2 20 procent av förmånsgrundande pris över 7,5 prisbasbelopp (prisbasbeloppet är 48 300 kronor)

Fordonet registrerades (togs i trafik) första gången 1 juli 2018 eller senare

Prisbasbeloppsdel 29 procent av ett prisbasbelopp (prisbasbeloppet är 48 300 kronor)
Räntedel Förmånsgrundande pris x 75 procent av statslåneräntan (statslåneräntan är 0,5 procent)
Prisdel 1 9 procent av förmånsgrundande pris upp till 7,5 prisbasbelopp (prisbasbeloppet är 48 300 kronor)
Prisdel 2 20 procent av förmånsgrundande pris över 7,5 prisbasbelopp (prisbasbeloppet är 48 300 kronor)
Fordonsskatt Bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen

Fordonet registrerades (togs i trafik) första gången 1 juli 2021 eller senare

Prisbasbeloppsdel 29 procent av ett prisbasbelopp (prisbasbeloppet är 48 300 kronor)
Räntedel Förmånsgrundande pris multiplicerat med summan av 70 procent av statslåneräntan (statslåneräntan är 0,5 procent) och 1 procentenhet
Prisdel 13 procent av förmånsgrundande pris
Fordonsskatt Bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen

Bil äldre än 6 år

4 prisbasbelopp (prisbasbeloppet är 48 300 kronor) - 193 200 kronor.

Förslag

Det nya förslaget innebär att förmånsvärdet beräknas utifrån nybilspriset för miljöanpassade bilar och med en nedsättning med ett fast schabloniserat belopp som utgår från bilens miljöteknik. Nedsättningens storlek baseras huvudsakligen på den genomsnittliga nedsättning som görs i dag för respektive fordonstyp:

Elbilar och vätgasbilar 350 000
Laddhybrider 140 000
Gasbilar 100 000

Nedsättningsbeloppets storlek får dock inte överstiga 50 procent av bilens nybilspris.

För att koncentrera miljöstyrningen till bilar med låga utsläpp föreslås att elhybrider och etanoldrivna bilar inte ska omfattas av nedsättningen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och gälla för bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen för första gången från och med ikraftträdandet.

Kostförmån måltider inkomstår 2022

En fri måltid:  
- lunch eller middag 100
- frukost 50
Helt fri kost (minst tre måltider) 250

Bostadsförmån inkomstår 2022

Område Bostadsförmånsvärdet beräknat per kvadratmeter bostadsyta i
  kr/månad kr/år
Stor-Stockholm   116 1 398
Stor-Göteborg 105 1 262
Kommuner i övrigt med mer än 75 000 invånare 110 1 323
Övriga kommuner 89 1 069
Bostad belägen utanför Stor-Stockholm, Stor-Göteborg samt utanför annan tätort och dess närområde 80

962

Förmån av semesterbostad inkomstår 2022

Semesterbostad i Sverige

Saknas hyresmarknad eller föreligger i övrigt svårigheter att göra en objektiv beräkning av värdet med utgångspunkt i marknadsvärdet bör förmån av fri semesterbostad värderas till nedan angivna belopp.

Fjällstuga (lägenhet)

Jul, nyår och vårvinter (febr - april) 3 500 kr/vecka
Övrig tid 1 500 kr/vecka

Sommarstuga (lägenhet)

Sommar (mitten av juni - mitten av augusti) 3 500 kr/vecka
Övrig tid 1 500 kr/vecka

Semesterbostad i utlandet

Saknas hyresmarknad eller föreligger i övrigt svårigheter att göra en objektiv beräkning av värdet med utgångspunkt i marknadsvärdet, bör förmån av fri semesterbostad i utlandet värderas till 3 500 kr/vecka.

Diverse inkomståret 2022

Räntefritt lån (rörlig ränta) 1,50 %
Julgåvor 500 kr inkl. moms
Jubileumsgåvor 1 500 kr inkl. moms
Minnesgåvor 15 000 kr inkl. moms