Visma Skatteprogram

Inkomstskatten 2014

Utöver vanlig kommunalskatt beräknas skatt för inkomståret 2014 enligt följande regler:

Uttag av statlig skatt

För 2014 kommer följande skiktgränser för statlig skatt att gälla:

Lägre skiktgränsen 420 800 kr 
Högre skiktgränsen 602 600 kr

Det innebär att statlig skatt tas ut enligt följande för löntagare:

Beskattningsbar förvärvsinkomst Statlig skatt på inkomst inom skiktet
0 - 420 800 0 kr
420 900 - 602 600 20 % inom skiktet
602 700 - 36 360 kr + 25 % inom skiktet

Grundavdrag

För inkomståret 2014 ges följande grundavdrag till alla inkomsttagare som inte fyllt 65 år vid inkomstårets början:

Lägsta grundavdrag för låginkomsttagare 18 800 kr
Högsta grundavdrag 34 200 kr
Lägsta grundavdrag 13 100 kr

Personer som fyllt 65 år eller mera vid årets början får ett förhöjt grundavdrag som maximalt kan uppgå till 62 300 kr och som lägst till 31 800 kr.

Marginalskattegränser år 2014, löntagare och företagare med aktiv näringsinkomst (enbart arbetsinkomster)

Följande tabell för skatt på fastställd förvärvsinkomst gäller under 2014 för löntagare och företagare med enbart arbetsinkomster (lön och aktiv näringsinkomst) vid 32 kr i kommunalskatt och då jobbavdrag inräknats i marginalskattesatsen (skattereduktion för arbetsinkomst).

Fastställd förvärvsinkomst Skatt i %
0 - 18 781 0      
18 782 - 18 799 1 300
18 800 - 59 300 7      
59 400 - 130 600 21     
130 700 - 358 800 29     
358 900 - 433 900 32     
434 000 - 615 700 52     
615 800 och högre 57     

Marginalskattegränser år 2014, pensionärer (enbart pensionsinkomst)

Följande tabell för skatt på fastställd förvärvsinkomst gäller under 2014 för pensionärer med enbart pensionsinkomst (vid 32 kr i kommunalskatt).    

Fastställd förvärvsinkomst Genomsnittlig marginalskatt inom skiktet, ca % Varav statlig skatt i procent
0 - 49 100 0      
49 200 - 163 300 29    
163 400 - 213 600   32  
213 700 - 460 800 35    
460 900 – 551 500 57 20
551 600 – 634 400 52 20
634 500 och högre 57 25

Arbetsinkomster för pensionärer 2014

För personer som fyller minst 66 år under inkomståret 2014 blir det jobbskatteavdrag efter följande regler:

För arbetsinkomster upp till 100 000 kr ges ett jobbskatteavdrag med 20 procent av arbetsinkomsten. Skatten på arbetsinkomster på upp till 100 000 kr blir ca 15 % om den totala årsinkomsten inklusive pensionsinkomster (fastställd förvärvsinkomst) inte överstiger ca 461 000 kr.

På arbetsinkomster i skiktet mellan 100 000 och 300 000 kr per år ges ett jobbskatteavdrag med 5 procent av arbetsinkomsten.

Totalt kan jobbskatteavdraget således uppgå till 30 000 kr.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...