Visma Skatteprogram

Inkomstskatten 2015

Utöver vanlig kommunalskatt beräknas skatt för inkomståret 2015 enligt följande regler:

Uttag av statlig skatt

För 2015 kommer följande skiktgränser för statlig skatt att gälla:

Lägre skiktgränsen 430 200 kr 
Högre skiktgränsen 616 100 kr

Det innebär att statlig skatt tas ut enligt följande för löntagare:

Beskattningsbar förvärvsinkomst Statlig skatt på inkomst inom skiktet
0 - 430 200 0 kr
430 300 - 616 100 20 % inom skiktet
616 200 - 37 180 kr + 25 % inom skiktet

Grundavdrag

För inkomståret 2015 ges följande grundavdrag till alla inkomsttagare som inte fyllt 65 år vid inkomstårets början:

Lägsta grundavdrag för låginkomsttagare 18 900 kr
Högsta grundavdrag 34 300 kr
Lägsta grundavdrag 13 100 kr

Personer som fyllt 65 år eller mera vid årets början får ett förhöjt grundavdrag som maximalt kan uppgå till 62 400 kr och som lägst till 31 900 kr.

Marginalskattegränser år 2015, löntagare och företagare med aktiv näringsinkomst (enbart arbetsinkomster)

Följande tabell för skatt på fastställd förvärvsinkomst gäller under 2015 för löntagare och företagare med enbart arbetsinkomster (lön och aktiv näringsinkomst) vid 32 kr i kommunalskatt och då jobbavdrag inräknats i marginalskattesatsen (skattereduktion för arbetsinkomst).

Fastställd förvärvsinkomst Skatt i %
0 - 18 823 0      
18 824 - 18 899 1 300
18 900 - 60 100 7      
60 200 - 130 700 21     
130 800 - 359 600 29     
359 700 - 443 300 32     
443 400 - 629 200 52     
629 300 och högre 57     

Marginalskattegränser år 2015, pensionärer (enbart pensionsinkomst)

Följande tabell för skatt på fastställd förvärvsinkomst gäller under 2015 för pensionärer med enbart pensionsinkomst (vid 32 kr i kommunalskatt).    

Fastställd förvärvsinkomst Genomsnittlig marginalskatt inom skiktet, ca % Varav statlig skatt i procent
0 - 49 200 0      
49 300 - 164 200 29    
164 300 - 213 400   32  
213 500 - 469 600 35    
469 700 – 552 300 57 20
552 400 – 648 000 52 20
648 100 och högre 57 25

Arbetsinkomster för pensionärer 2015

För personer som fyller minst 66 år under inkomståret 2015 blir det jobbskatteavdrag efter följande regler:

För arbetsinkomster upp till 100 000 kr ges ett jobbskatteavdrag med 20 procent av arbetsinkomsten. Skatten på arbetsinkomster på upp till 100 000 kr blir ca 15 % om den totala årsinkomsten inklusive pensionsinkomster (fastställd förvärvsinkomst) inte överstiger ca 470 000 kr.

På arbetsinkomster i skiktet mellan 100 000 och 300 000 kr per år ges ett jobbskatteavdrag med 5 procent av arbetsinkomsten.

Totalt kan jobbskatteavdraget således uppgå till 30 000 kr.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...