Visma Skatteprogram

Inkomstskatten 2016

Utöver vanlig kommunalskatt beräknas skatt för inkomståret 2016 enligt följande regler:

Uttag av statlig skatt

För 2016 kommer följande skiktgränser för statlig skatt att gälla:

Lägre skiktgränsen 430 200 kr 
Högre skiktgränsen 625 800 kr

Det innebär att statlig skatt tas ut enligt följande för löntagare:

Beskattningsbar förvärvsinkomst Statlig skatt på inkomst inom skiktet
0 - 430 200 0 kr
430 300 - 625 700 20 % inom skiktet
625 800 - 39 100 kr + 25 % inom skiktet

Grundavdrag

För inkomståret 2016 ges följande grundavdrag till alla inkomsttagare som inte fyllt 65 år vid inkomstårets början:

Lägsta grundavdrag för låginkomsttagare 18 800 kr
Högsta grundavdrag 34 200 kr
Lägsta grundavdrag 13 000 kr

Personer som fyllt 65 år eller mera vid årets början får ett förhöjt grundavdrag som maximalt kan uppgå till 67 000 kr och som lägst till 31 700 kr.

Marginalskattegränser år 2016, löntagare och företagare med aktiv näringsinkomst (enbart arbetsinkomster)

Följande tabell för skatt på fastställd förvärvsinkomst gäller under 2016 för löntagare och företagare med enbart arbetsinkomster (lön och aktiv näringsinkomst) vid 32 kr i kommunalskatt och då jobbavdrag inräknats i marginalskattesatsen (skattereduktion för arbetsinkomst).

Fastställd förvärvsinkomst Skatt i %
0 - 18 738 0
18 739 - 18 799 1 300
18 800 - 60 000 7      
60 100 - 130 300 21     
130 400 - 358 000 29     
358 100 - 443 200 32
443 300 - 599 700 52
599 800 - 683 800

55

638 900 - 1 476 800 60

1 476 900 och däröver

57

Marginalskattegränser år 2016, pensionärer (enbart pensionsinkomst)

Följande tabell för skatt på fastställd förvärvsinkomst gäller under 2016 för pensionärer med enbart pensionsinkomst (vid 32 kr i kommunalskatt).    

Fastställd förvärvsinkomst Genomsnittlig marginalskatt inom skiktet, ca %
0 - 49 300 0    
49 400 - 120 300 24  
120 400 - 469 300   35
469 400 - 550 600 57  
550 700 – 657 600 52

657 600 – 657 500

55

Arbetsinkomster för pensionärer 2016

För personer som fyller minst 66 år under inkomståret 2016 blir det jobbskatteavdrag efter följande regler:

För arbetsinkomster upp till 100 000 kr ges ett jobbskatteavdrag med 20 procent av arbetsinkomsten. Skatten på arbetsinkomster på upp till 100 000 kr blir ca 15 % om den totala årsinkomsten inklusive pensionsinkomster (fastställd förvärvsinkomst) inte överstiger 469 300 kr.

På arbetsinkomster i skiktet mellan 100 000 och 300 000 kr per år ges ett jobbskatteavdrag med 5 procent av arbetsinkomsten.

Totalt kan jobbskatteavdraget således uppgå till 30 000 kr.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...