Visma Skatteprogram

Inkomstskatten 2017

Utöver vanlig kommunalskatt beräknas skatt för inkomståret enligt följande regler:

Uttag av statlig skatt

För inkomståret kommer följande skiktgränser för statlig skatt att gälla:

Lägre skiktgränsen 438 900 kr 
Högre skiktgränsen 638 500 kr

Det innebär att statlig skatt tas ut enligt följande för löntagare:

Beskattningsbar förvärvsinkomst Statlig skatt på inkomst inom skiktet
0 - 438 900 0 kr
439 000 - 638 500 20 % inom skiktet
638 600 - 39 920 kr + 25 % inom skiktet

Grundavdrag

För inkomståret ges följande grundavdrag till alla inkomsttagare som inte fyllt 65 år vid inkomstårets början:

Lägsta grundavdrag för låginkomsttagare 19 000 kr
Högsta grundavdrag 34 500 kr
Lägsta grundavdrag 13 200 kr

Personer som fyllt 65 år eller mera vid årets början får ett förhöjt grundavdrag som maximalt kan uppgå till cirka 68 000 kr och som lägst till cirka 32 000 kr.

Marginalskattegränser för löntagare och företagare med aktiv näringsinkomst (enbart arbetsinkomster)

Följande tabell för skatt på fastställd förvärvsinkomst gäller under inkomståret för löntagare och företagare med enbart arbetsinkomster (lön och aktiv näringsinkomst) vid 32 kr i kommunalskatt och då jobbavdrag inräknats i marginalskattesatsen (skattereduktion för arbetsinkomst).

Fastställd förvärvsinkomst Skatt i %
0 - 18 950 0
18 951 - 18 999 1 300
19 000 - 60 000 7      
60 100 - 131 800 21     
131 900 - 362 000 29     
362 100 - 452 100 32
452 200 - 606 600 52
606 700 - 651 700 55
651 800 - 1 495 600 60
1 495 700 och däröver 57

Marginalskattegränser för personer med enbart pensionsinkomst

Följande tabell för skatt på fastställd förvärvsinkomst gäller under inkomståret för personer med enbart pensionsinkomst (vid 32 kr i kommunalskatt).    

Fastställd förvärvsinkomst Genomsnittlig marginalskatt inom skiktet, ca %
0 - 49 800 0    
49 900 - 121 500 24  
121 600 - 169 800   32
169 900 - 478 100 35  
478 200 – 556 300 57
556 400 – 670 600 52
670 700 och högre 57

Arbetsinkomster för personer som är 65+

För personer som fyller minst 66 år under inkomståret blir det jobbskatteavdrag efter följande regler:

För arbetsinkomster upp till 100 000 kr ges ett jobbskatteavdrag med 20 procent av arbetsinkomsten. Skatten på arbetsinkomster på upp till 100 000 kr blir ca 15 % om den totala årsinkomsten inklusive pensionsinkomster (fastställd förvärvsinkomst) inte överstiger 478 100 kr.

På arbetsinkomster i skiktet mellan 100 000 och 300 000 kr per år ges ett jobbskatteavdrag med 5 procent av arbetsinkomsten.

Totalt kan jobbskatteavdraget således uppgå till 30 000 kr. Jobbskatteavdraget avtrappas vid höga inkomster gradvis till 0 kr.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...