Visma Skatteprogram

Inkomstskatten 2018

Utöver vanlig kommunalskatt beräknas skatt för inkomståret enligt följande regler:

Uttag av statlig skatt

För inkomståret kommer följande skiktgränser för statlig skatt att gälla:

Lägre skiktgränsen 455 300 kr
Högre skiktgränsen 662 300 kr

Det innebär att statlig skatt tas ut enligt följande för löntagare:

Beskattningsbar förvärvsinkomst Statlig skatt på inkomst inom skiktet
0 - 455 300 0 kr
455 400 - 662 300 20 % inom skiktet
662 400 - 41 380 kr + 25 % inom skiktet

Grundavdrag

För inkomståret ges följande grundavdrag till alla inkomsttagare som inte fyllt 65 år vid inkomstårets början:

Lägsta grundavdrag för låginkomsttagare 19 300 kr
Högsta grundavdrag 35 100 kr
Lägsta grundavdrag 13 400 kr

Personer som fyllt 65 år eller mera vid årets början får ett förhöjt grundavdrag som maximalt kan uppgå till cirka 68 000 kr och som lägst till cirka 32 000 kr.

Marginalskattegränser för löntagare och företagare med aktiv näringsinkomst (enbart arbetsinkomster)

Följande tabell för skatt på fastställd förvärvsinkomst gäller under inkomståret för löntagare och företagare med enbart arbetsinkomster (lön och aktiv näringsinkomst) vid 32 kr i kommunalskatt och då jobbavdrag inräknats i marginalskattesatsen (skattereduktion för arbetsinkomst).

Fastställd förvärvsinkomst Skatt i %
0 – 19 246 0
19 247 – 19 299 1 300
19 300 - 61 500 7      
61 600 - 141 800 21
141 900 - 357 800 28  
357 900 - 468 700 32
468 800 - 616 100 52
616 200 – 675 700 55
675 800 - 1 519 000 60
1 519 100 och däröver 57

Marginalskattegränser för personer med enbart pensionsinkomst

Följande tabell för skatt på fastställd förvärvsinkomst gäller under inkomståret för personer med enbart pensionsinkomst (vid 32 kr i kommunalskatt).    

Fastställd förvärvsinkomst Genomsnittlig marginalskatt inom skiktet, ca %
0 - 50 600 0    
50 700 - 123 600 24  
123 700 - 133 800 21
133 900 - 203 100 29
203 200 - 416 300 37
416 400 - 494 300 35  
494 400 – 564 900 57
565 000 – 694 900 52
695 000 och högre 57

Arbetsinkomster för personer som är 65+

För personer som fyller minst 66 år under inkomståret blir det jobbskatteavdrag efter följande regler:

För arbetsinkomster upp till 100 000 kr ges ett jobbskatteavdrag med 20 procent av arbetsinkomsten. Skatten på arbetsinkomster på upp till 100 000 kr blir ca 15 % om den totala årsinkomsten inklusive pensionsinkomster (fastställd förvärvsinkomst) inte överstiger 494 300 kr.

På arbetsinkomster i skiktet mellan 100 000 och 300 000 kr per år ges ett jobbskatteavdrag med 5 procent av arbetsinkomsten.

Totalt kan jobbskatteavdraget således uppgå till 30 000 kr. Jobbskatteavdraget avtrappas vid höga inkomster gradvis till 0 kr.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.