Visma Skatteprogram

Inkomstskatten 2019

Utöver vanlig kommunalskatt beräknas skatt för inkomståret enligt följande regler:

Uttag av statlig skatt

För inkomståret kommer följande skiktgränser för statlig skatt att gälla:

Lägre skiktgränsen 490 700 kr
Högre skiktgränsen 689 300 kr

Det innebär att statlig skatt tas ut enligt följande för löntagare:

Beskattningsbar förvärvsinkomst Statlig skatt på inkomst inom skiktet
0 - 490 700 0 kr
490 800 - 689 300 20 % inom skiktet
689 400 - 30 720 kr + 25 % inom skiktet

Grundavdrag

För inkomståret ges följande grundavdrag till alla inkomsttagare som inte fyllt 65 år vid inkomstårets början:

Lägsta grundavdrag för låginkomsttagare 19 700 kr
Högsta grundavdrag 35 900 kr
Lägsta grundavdrag 13 700 kr

Personer som fyllt 65 år eller mera vid årets början får ett förhöjt grundavdrag som maximalt kan uppgå till 86 500 kr och som lägst till 23 700 kr.

Marginalskattegränser för löntagare och företagare med aktiv näringsinkomst (enbart arbetsinkomster)

Följande tabell för skatt på fastställd förvärvsinkomst gäller under inkomståret för löntagare och företagare med enbart arbetsinkomster (lön och aktiv näringsinkomst) vid 32 kr i kommunalskatt och då jobbavdrag inräknats i marginalskattesatsen (skattereduktion för arbetsinkomst).

Fastställd förvärvsinkomst Skatt i %
0 – 19 669 0
19 670 – 19 699 1 400
19 700 - 63 600 8      
63 700 - 149 300 22
149 400 - 375 700 28  
375 800 - 504 400 32
504 500 - 629 600 52
629 700 – 703 000 55
703 100 - 1 635 700 60
1 635 800 och däröver 57

Marginalskattegränser för personer med enbart pensionsinkomst

Följande tabell för skatt på fastställd förvärvsinkomst gäller under inkomståret för personer med enbart pensionsinkomst (vid 32 kr i kommunalskatt).    

Fastställd förvärvsinkomst Genomsnittlig marginalskatt inom skiktet, ca %
0 - 51 700 0    
51 800 - 149 300 24  
149 400 - 207 200 29
207 300 - 375 000 32
375 100 - 547 500 36
547 600 – 733 300 57
733 400 – 1 581 000 62
1 581 100 och högre 57
   

Arbetsinkomster för personer som är 65+

För personer som fyller minst 66 år under inkomståret blir det jobbskatteavdrag efter följande regler:

  • För arbetsinkomster upp till 100 000 kr ges ett jobbskatteavdrag med 20 procent av arbetsinkomsten. Skatten på arbetsinkomster på upp till 100 000 kr blir ca 15 procent om den totala årsinkomsten inklusive pensionsinkomster (fastställd förvärvsinkomst) inte överstiger 575 500 kr.
  • På arbetsinkomster i skiktet mellan 100 000 och 300 000 kr per år ges ett jobbskatteavdrag med 5 procent av arbetsinkomsten. På högre arbetsinkomster än 300 000 kr ges inga jobbskatteavdrag. Totalt kan jobbskatteavdraget således uppgå till högst 30 000 kr.
  • Jobbskatteavdraget för den som är 65+ börjar dock trappas av då arbetsinkomsterna överstiger 600 000 kr, så att det avdraget gradvis sänks till 0 kr vilket nås då arbetsinkomsten är 1,6 miljoner.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.