Inkomstskatten 2020

Utöver vanlig kommunalskatt beräknas skatt för inkomståret enligt följande regler:

Uttag av statlig skatt

För inkomståret kommer följande skiktgräns för statlig skatt att gälla:

Skiktgräns 509 300 kr

Det innebär att statlig skatt tas ut enligt följande för löntagare:

Beskattningsbar förvärvsinkomst Statlig skatt
0 - 509 300 0 kr
509 400 - 20%

Grundavdrag

För inkomståret ges följande grundavdrag till alla inkomsttagare som inte fyllt 65 år vid inkomstårets början:

Lägsta grundavdrag för låginkomsttagare 20 100 kr
Högsta grundavdrag 36 500 kr
Lägsta grundavdrag 13 900 kr

Personer som fyllt 65 år eller mera vid årets början får ett förhöjt grundavdrag som maximalt kan uppgå till 99 100 kr och som lägst till 24 100 kr.

Marginalskattegränser för löntagare och företagare med aktiv näringsinkomst (enbart arbetsinkomster)

Följande tabell för skatt på fastställd förvärvsinkomst gäller under inkomståret för löntagare och företagare med enbart arbetsinkomster (lön och aktiv näringsinkomst) vid 32 kr i kommunalskatt och då jobbavdrag inräknats i marginalskattesatsen (skattereduktion för arbetsinkomst).

Fastställd förvärvsinkomst Skatt i %
0 – 20 007 0
20 008 – 20 099 1 400
20 100 - 64 300 8      
64 400 - 153 000 22
153 100 - 383 100 28  
383 200 - 523 200 32
523 300 - 640 400 52
640 500 – 1 644 100 55
1 644 200 och högre 52

Marginalskattegränser för personer med enbart pensionsinkomst

Följande tabell för skatt på fastställd förvärvsinkomst gäller under inkomståret för personer med enbart pensionsinkomst (vid 32 kr i kommunalskatt).    

Fastställd förvärvsinkomst Genomsnittlig marginalskatt inom skiktet, ca %
0 - 52 600 0    
52 700 - 151 900 24  
152 000 - 210 500 29
210 600 - 381 400 30
381 500 - 523 100 34
523 200 – 575 500 48
575 600 – 1 605 200 55
1 605 300 och högre 52

Arbetsinkomster för personer som är 65+

För personer som fyller minst 66 år under inkomståret blir det jobbskatteavdrag (skattereduktion för arbetsinkomst) efter följande regler:

  • För arbetsinkomster upp till 100 000 kr ges ett jobbskatteavdrag med 20 procent av arbetsinkomsten. Skatten på arbetsinkomster på upp till 100 000 kr blir ca 10 procent om den totala årsinkomsten inklusive pensionsinkomster (fastställd förvärvsinkomst) inte överstiger 575 500 kr.
  • På arbetsinkomster i skiktet mellan 100 000 och 300 000 kr per år ges ett jobbskatteavdrag med 5 procent av arbetsinkomsten. På högre arbetsinkomster än 300 000 kr ges inget ytterligare jobbskatteavdrag. Totalt kan jobbskatteavdraget således uppgå till högst 30 000 kr.
  • Jobbskatteavdraget för den som är 65+ börjar dock trappas av då arbetsinkomsterna överstiger 600 000 kr, så att det avdraget gradvis sänks till 0 kr vilket nås då arbetsinkomsten är ca 1,6 miljoner.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.